270 milliarder på egen pensjonskonto

Gå til hovedinnhold
Publisert:

270 milliarder på egen pensjonskonto

Pensjonist på benk. Foto.
Bilde: Syda Productions/AdobeStock

Pensjonskapitalbevis for over 22 milliarder kroner er flyttet over på egen pensjonskonto. Samlet er nå verdien av arbeidstakernes egne pensjonskontoer 270 milliarder kroner.

Egen pensjonskonto ble innført i 2021. Alle de om lag 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon har nå fått egen pensjonskonto. På egen pensjonskonto samles både nåværende og tidligere pensjonsopptjening automatisk, med mindre arbeidstaker selv reserverer seg mot dette.

Den automatiske samlingen startet 1. mai og varer ut 2021

Fra 1. mai startet den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis, og pensjonsleverandørene er i ferd med å gjennomføre samlingen av pensjon for alle arbeidstakere med innskuddspensjon.

Næringen har inngått en bransjeavtale som fastsetter prinsipper for flyttingen og en konkret flytteplan for hvordan flyttingen gjennomføres. Flytting i henhold til flytteplanen ble igangsatt etter 1. mai og frem til nå er 160 000 pensjonskapitalbevis på til sammen 11,8 milliarder kroner flyttet over på egen pensjonskonto. Totalt er 265 000 pensjonskapitalbevis på til sammen 22 milliarder kroner flyttet inn på egen pensjonskonto. Dette inkluderer også de som fremskyndet flytting av pensjonskapitalbevis i perioden 1. februar til 1. mai.

Det er fremdeles rundt 670 000 pensjonskapitalbevis på til sammen over 50 milliarder kroner som gjenstår på flytteplanen og skal overføres mellom pensjonsleverandørene til de ansattes egne pensjonskontoer. Siden overføring av så store midler i løpet av kort tid kan påføre de ansatte unødig kursrisiko tid har myndighetene fastsatt at overføringen kan skje gjennom hele 2021. Det er også mindre flytt i sommermånedene siden det tradisjonelt er mindre aktivitet i finansmarkedene i denne perioden.

Det er mulig å reservere seg mot å få pensjonen sin samlet på egen pensjonskonto, og 6500 personer har reservert seg mot å få samlet pensjonen sin

Se detaljer om din egen pensjonskonto i Norsk Pensjon

Den enkelte ansatte kan få vite i hvilket tidsrom pensjonsmidlene skal overføres til egen pensjonskonto ved å logge inn på Norsk Pensjon. Her er det også mulig å se andre detaljer om sin egen pensjonskonto som saldo, forvaltning og kostnader. Hvis arbeidsgivers pensjonsleverandør skal forvalte pensjonskontoen, har man krav på å få de samme prisene som bedriften har fremforhandlet også på pensjonskapitalbevisene som flyttes til egen pensjonskonto.

 

Tabell egen pensjonskonto:

Antall egne pensjonskontoer totalt

1 516 231

Total saldo på EPK

269,6 milliarder kroner

Kilde: Pensjonskontoregisteret pr. 28. juni 2021

 

Pensjonskapitalbevis flyttet inn på egen pensjonskonto:

Antall pensjonskapitalbevis flyttet totalt (siden 1. februar)

265 632

Antall pensjonskapitalbevis flyttet etter 1. mai (på flytteplan)

160 424

Antall pensjonskapitalbevis som gjenstår på flytteplan

668 586

Pensjonskapitalbevis flyttet totalt (siden 1. februar)

22,6 milliarder kroner

Pensjonskapitalbevis flyttet etter 1. mai (flytteplan)

11,8 milliarder kroner

Pensjonskapitalbevis som gjenstår på flytteplan

50,5 milliarder kroner

Kilde: Pensjonskontoregisteret pr. 23. juni 2021