Skadestatistikk for 1. kvartal 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk for 1. kvartal 2021

Statistikken viser skadestatistikk for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

 

Erstatningene for landbasert forsikring totalt hittil i år ble på 12,2 milliarder kr, mot 12,8 milliarder i fjor til samme tid. Reduksjonen skyldes i stor grad langt mindre reiseskader. Brannskader på næringsbygg ble redusert, mens brann på private bygninger og innbo økte.

Til sammen i første kvartal i år er det brannskader for nesten 1,5 mrd.kr på privat og næring, som er 305 mill.kr lavere enn i fjor til samme tid. Men i fjor var det en stor brann på Sola flyplass (parkeringshus) som alene var på rundt 500 mill.kr.  De totale vannskadene på bygning og innbo økte fra 1,2 mrd.kr til nå 1,8 mrd.kr, noe som i stor grad skyldes frostskader.

Motorerstatningene er redusert med 76 mill.kr fra i fjor, mens antall meldte skader økte med 1 %. Reduksjonen på motorerstatning skyldes for en stor del brannen i parkeringshuset i fjor; da ble det brannerstatningen på motorkjøretøy for noe over 200 mill.kr, mens de nå er på et mer normalt nivå med 75 mill.kr. 

Koronatiltakene i år har særlig innvirket på reiseskadene; hittil i år er det erstatning på 111 mill.kr mot fjorårets første kvartal på 1,3 mrd.kr, men i fjor ble det rekordmange reiseavbestillinger ved korona-pandemiens start.   

Skadestatistikk

Skadestatistikk for landbasert forsikring utenom naturskader.

Skyhøye vannskadeerstatninger hittil i år

Mange vannskader i boliger og hytter førte til svært store utbetalinger fra forsikringsselskapene i vinter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene er på nesten 1,2 milliarder kroner, en økning på hele 58 prosent etter første kvartal, sammenlignet med...

Mann som ser på vannskade i taket. Foto.
Foto: Volkovslava / Adobe Stock
Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no