Omsorgsarbeidere og fiskere skader seg mest

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Omsorgsarbeidere og fiskere skader seg mest

Sykepleier med tungt løft og fisker med garn. Colage.Foto.
Foto: Sorin og Robert Kneschke/Adobe Stock.

Det er pleie- og omsorgsarbeidere og fiskere som oftest skader seg på jobben, viser Finans Norges yrkesskaderapport over forsikringsmeldte skader.

Erstatningene er likevel størst i bygg og anleggsbransjen, noe som forteller oss at yrkesskadene der er de mest alvorlige.

Yrkesskaderapporten inneholder statistikk over meldte skader til og med 2019, og den er basert på opplysninger fra de største forsikringsselskapene som opererer i Norge. Rapporten viser hvilke yrker og næringer som er mest utsatt, og den sier noe om hvilke typer yrkesskader som er vanligst.

Alle arbeidstakere skal ifølge norsk lov ha yrkesskadeforsikring. Dette sikrer at arbeidstakere får erstatning hvis de blir skadet på jobben.

Mest brudd og klemskader

Klem og støtskader, etterfulgt av forstuing, vridning og bruddskader, er skadene som oppstår hyppigst. De fleste ulykkene går ut over rygg, skulder og arm.

Samtidig inneholder oversikten og tabellene i rapporten opplysninger om en rekke andre skader.

Når gjelder yrkessykdommer, er sykdommer i luftveiene som kols og astma, samt allergi og infeksjonssykdommer mest vanlig, etterfulgt av hørsels- og øreskader.

– Kunnskap om hvor, hvilke skader og hvorfor yrkesskadene oppstår, gir grunnlag for gode og målrettede skadeforebyggende tiltak, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Yrkessykdomslisten er sentral når det gjelder vurderinger av yrkesskader, men denne listen vil kunne endres over tid (egen forskrift). Det er relativt sjelden at endringer skjer, men fra 1.mars 2020 ble yrkesskadelisten utvidet som følge av covid-19-pandemien. Siden denne siste endringen har virkning fra i fjor, inneholder ikke årets DAYSY-rapport slike sykdommer.

Se hele yrkessykdomsforskriften hos Lovdata. 

Skadeforebygging lønner seg

Skadeforebygging og målrettet arbeid med dette er hensikten med rapporten. Rapporten utarbeides hvert år for å finne ut hvor skadene kommer. En rekke bedrifter bruker rapporten for å sikre arbeidet i sin bedrift best mulig slik at de kan gjøre forebyggende tiltak.

–  Jobbulykkene er redusert etter toppårene 2001 og 2002 som begge har rundt 2500 meldte ulykker i året. Stor oppmerksomhet rettet mot helse, miljø og sikkerhet (HMS) i mange næringer har trolig bidratt, sier Neverdal i Finans Norge.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no