Lånegarantiordningen forlenges ut oktober

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lånegarantiordningen forlenges ut oktober

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på garantiordningen for lån til bedrifter ut oktober 2021. Forlengelsen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av pandemien. Ifølge GIEK hadde bankene per 9. juni gitt om lag 4 500 lån under ordningen, hvor om lag 75 prosent av lånevolumet er gitt til små og mellomstore bedrifter. Samlet har bankene lånt ut omtrent 12,3 milliarder under ordningen.

Finansdepartementet har i dag, etter godkjenning fra ESA, kunngjort forlengelsen av ordningen i en forskrift. Bankene kan innvilge nye garanterte lån under ordningen frem til utgangen av oktober 2021. Departementet opplyser også om at det vil være mulig å refinansiere garanterte lån etter 31. oktober forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Finans Norge og GIEK tar sikte på å arrangere et nytt webinar om lånegarantiordningen den 16. september. Mer informasjon om dette webinaret vil følge.