06

Gå til hovedinnhold

06

Skadeforsikringsåret 2020 påvirket av pandemien

Hjemmekontor, mindre køkjøring, økt bekymring for helsen og sommerferie i Norge kan ha hatt effekt på fjorårets skadeutvikling i Norge. Kari Mørk, sjefaktuar i Finans Norge, gir innblikk i sentral statistikk innen skadeforsikring.

Kari Mørk. Foto.
Gir innblikk i skade- og markedsutvikling innen skadeforskring. Kari Mørk er sjefaktuar for skadeforsikring og ansvarlig for Finans Norges skadeforsikringsstatistikk. Foto: CF-Wesenberg.

Nytt IRB-rundskriv i strid med EU-regelverket

Finanstilsynet har publisert et nytt rundskriv om krav til IRB-modeller. Slike modeller brukes av de større bankene i Norge for å beregne deres kapitalkrav. Denne saken er av stor betydning, ikke bare for de større norske bankene, men også for deres kunder ...

Bilde. Mann
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Svalbard, kryptovaluta og blokkjedeteknologi

Møt sentralbanksjef Øystein Olsen, Tom Staavi fra Finans Norge og Morten Søberg fra SpareBank 1-alliansen i en samtale om hva penger er, hvordan penger endrer seg og hva slags pengevesen vi kommer til å få. Se opptak av Polyteknisk Forening Norge sitt webin...

Milepæl for digitalt boligkjøp

Prosjekt Digital Eiendomshandel har nådd en viktig milepæl i mai. Over 30% av alle eiendomshandler der bankene er involvert med finansiering som skal tinglyses går nå digitalt.

Graf.Bilde
Bilde: BITS AS

Ny lov om bærekraftig finans i Norge

Regjeringen har nylig lagt frem forslag om ny lov om bærekraftig finans. Forslaget innebærer at to viktige pilarer i EUs arbeid med bærekraftig finans, taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordning blir tatt inn i norsk rett.

Agathe Schjetlein. Foto.
Regelverket bør implementeres så raskt som mulig, men samtidig innskrenker de nye kravene omfanget av bærekraftrapportering i henhold til taksonomien, sier Agathe Schjetlein, direktør bærekraft i Finans Norge.

Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Mens utenlandske eiere er store investorer i norske børsnoterte foretak, har sparebankene i stor grad nasjonalt og lokalt eierskap. Hva betyr dette for de som nyter godt av at sparebankene leverer positive resultater? Les bloggen til Iman Winkelman, direktø...

Skadestatistikk for 1. kvartal 2021

Statistikken viser skadestatistikk for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.  

Skyhøye vannskadeerstatninger hittil i år

Mange vannskader i boliger og hytter førte til svært store utbetalinger fra forsikringsselskapene i vinter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene er på nesten 1,2 milliarder kroner, en økning på hele 58 prosent etter første kvartal, sammenlignet med...

Mann som ser på vannskade i taket. Foto.
Foto: Volkovslava / Adobe Stock

Betydelige kostnader knyttet til flom- og skredhendelser

I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin ferske rapport kommer det frem at det samlede behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred og flom vil koste 85 milliarder. Tidligere anslag har vært på 4 milliarder kroner.  

Bilde av skredsikring
Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.

EU-kommisjonen ønsker en felles europeisk digital identitet

EU ønsker å sette standarder slik at nasjonale elektroniske IDer skal kunne brukes i hele EU/EØS. Nasjonalstatene pålegges å sikre alle innbyggere som vil en lommebok på telefonen. Lommeboken som skal inneholde e-ID, pass, førerkort, nasjonalt ID-kort og...

Eu-flagget i digitalt regn. Foto.
Foto: BillionPhotos.com/AdobeStock

Innspill til «den grønne brøken» i regelverket for bærekraftig finans

I EUs arbeid med regelverket for bærekraftig finans har Europakommisjonen bedt om innspill til forslag for hvordan selskaper skal rapportere etter klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet, taksonomien. Finansdepartementet har nylig gitt e...

Penger i jorden. Foto.
Foto: Bits and Splits/AdobeStcok

Fornøyd med rådgivningen

"Forbruker- og finanstrender 2021", som Kantar TNS har gjennomført for FinAut, viser at personer som har kjøpt finansielle produkter det siste året og fått rådgivning, er fornøyd med rådgivningen totalt sett. Bruken av digitale løsninger har økt, men de fleste kjøp skjer fremdeles i dialog med en medarbeider. Se resultatene hos FinAut.

Solid norsk finansnæring gjennom pandemien

En solid finansnæring har bidratt til å dempe de negative virkningene på norsk økonomi gjennom pandemien. Finanstilsynet peker fortsatt på høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser som største risikofaktorer for norsk økonomi.  

Bygning. Foto.
Foto: belyaaa/Adobe Stock

Egen pensjonskonto – en suksess!

Egen pensjonskonto er en historisk reform som gjelder 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. Erfaringene så langt viser at innføringen har vært vellykket og at pensjonsleverandørene har vært godt forberedt på innføringen.

Pensjonistpar. Foto.
Foto:pikselstock/AdobeStock

Streik i skoler og barnehager gir ikke rett til fri

Unio trapper opp streiken fra og med onsdag 2. juni og kommuner over hele landet er nå omfattet av streiken. Mange arbeidstakere blir berørt som følge av at barnehager og skoler stenger. Streiken gir ikke rett til fri.

Kontorpult med laptop.Foto.
Foto:Blue Planet Studio/Adobe Stock

Forbruksgjelden øker etter gjenåpningen

Forbrukslånene har økt litt etter at Norge åpnet opp i forrige uke. Pr 1. juni er samlet forbruksgjeld 152,9 milliarder mot 152,2 milliarder for en måned siden, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Økningen kommer særlig for ikke-rentebærende kreditt. 

Dame med kredittkort.Bilde.
Foto: Farknot-Architect/Adobe Stock