Webinar om tariffoppgjøret i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Webinar om tariffoppgjøret i finans

Torsdag 6. mai arrangerer Finans Norge Teams-webinar for arbeidsgivermedlemmene om det nylig avsluttede tariffoppgjøret. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter får invitasjon.

Vi inviterer til webinar i morgen 6. mai kl. 13.00 – 13.45 om resultatet av tarifforhandlingene i finans i 2021.

Partene kom til enighet i dag, men resultatet er imidlertid ikke endelig før vedtakelsesfsristen for de styrende organer hos partene går ut den 11. mai. Finans Norges arbeidsgivermedlemmer er derfor invitert til webinar der vi vil orientere om forhandlingene, resultatet og praktisk gjennomføring av dette.

Webinaret blir holdt av fagsjef Alexander A. Lange og advokatfullmektig Pål Viksmoen. Det vil bli tatt opptak for dem som ikke har anledning til å delta.

For arbeidsgivermedlemmer

Webinarene i møterekken "Arbeidslivet i finans" er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Neste Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans»

  • 19. mai kl. 10 – 11: Presentasjon av Kompetansesjekken 2021 
  • Juni - dato ikke fastsatt: Oppfølging av sykemeldte ansatte

Partene i finansnæringen er enige i årets tariffoppgjør

Etter forhandlinger 4. og 5. mai ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Det anbefalte forslaget på 1,7 % minimum kr. 7 700,- pr. 1. mai er i tråd med frontfaget.

Bilde av signering
Her signerer Finansforbundets forhandlingsleder Vigdis Mathisen og Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: Alexander Lange, Finans Norge
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no