Rekordmange skaffer seg lovpålagt bilforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordmange skaffer seg lovpålagt bilforsikring

Biler på motorvei. Foto.
Foto: Thomas Brun/NTB

Det er flere registrerte kjøretøy enn noen gang her i landet, og rekordmange sørger for å ha den lovpålagte forsikringen i orden.  Nesten 28 000, eller under 0,7 prosent av kjøretøyene, mangler nå ansvarsforsikring, viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen.

Dette er en gledelig tilbakegang sammenlignet med situasjonen for noen få år siden.

– Gebyrene som er innført av myndighetene for å unngå at folk er uten lovpålagt forsikring, ser ut til å virke etter hensikten. Det er positivt med et såpass lavt tall, og vi jobber hardt for å holde disse tallene nede, sier leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth.

Statistikk - se også fylkesvis fordeling

Se mer statistikk for uforsikrede kjøretøy på Trafikkforsikringsforeningens nettsider

Gebyr til uforsikrede kjøretøyeiere

Gebyrene er på 150 kroner døgnet for bileiere som mangler forsikring, mens gebyrene er høyere for lastebiler og busser. Gebyrene er innført for å motivere uforsikrede slik at de skaffer seg denne viktige og lovpålagte forsikringen. Eiere av kjøretøy uten forsikring må betale gebyr hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. Gebyrordningen er vedtatt av Stortinget og innført i 2018.

Uforsikrede tar store sjanser

Alle kjøretøy med skiltene på må ha lovpliktig ansvarsforsikring. Dette gjelder uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Hvis du kjører på noen og mangler bilforsikring, vil du bli økonomisk ansvarlig for ulykken. 

Ved eierskifte må ny eier passe på å ha lovpålagt forsikring med en gang. Skader som uforsikrede har ansvar for, dekkes i første omgang av Trafikkforsikringsforeningen slik at skadelidte ikke skal lide for dette.

Trafikkforsikringsforeningen krever deretter tilbake hele erstatningsbeløpet fra den uforsikrede kjøretøyeieren.

– Det kan bli et økonomisk mareritt å mangle denne forsikringen, i tillegg til de andre belastningene, sier Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Viktige opplysningskampanjer

Trafikkforsikringsforeningen står bak årlige og omfattende informasjonskampanjer, for å opplyse om konsekvensene av manglende lovpliktig bilforsikring. Rundt halvparten av de som blir uforsikret slutter å betale forsikringen sin, mens den andre halvparten ikke skaffer seg denne nødvendige forsikringen når de kjøper ny bil eller et annet kjøretøy.  

– Bare i løpet av de første månedene av 2021 har 3,7 millioner mennesker fått med seg informasjonskampanjene våre. Vi tror og håper at informasjon hjelper, sier Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Se informasjonskampanjen på Trafikkforsikringsforeningens nettsider