Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2021

Statistikken viser markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

Samlet premievolum per 1. kvartal i år er på nesten 69 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Økningen skyldes både antallsvekst og kostnadsvekst.

Motorforsikringer har et premievolum på 25,9 milliarder kroner; en økning på nesten 8 prosent fra i fjor. Reiseforsikring derimot har redusert premie fra 3,7 milliarder kroner per 1. kvartal 2020 til nå 3,6 milliarder.

Konsolidering i markedet

Det er konsolidering i markedet ved at enkelte av de store selskapene har overtatt, eller er i ferd med å overta, noen av de mindre forsikringsselskapene. Tryg overtar Codan, og Storebrand har inngått avtale med Insr.

I grafen er enkelte av disse selskapene slått sammen som illustrasjon, men i selve statistikken framstår de fremdeles som enkeltselskaper.

Slik bruker du grafen

Denne grafen er interaktiv. Du kan klikke på menyen øverst til høyre i grafen for å laste ned regneark eller få frem andre detaljer. I tillegg kan du klikke inne i grafen for å velge hva du vil se.

* Euro Accident og HDI Global Specialty SE er nye selskaper i Finans Norge per 1. kvartal 2021