05

Gå til hovedinnhold

05

Finansiering av eiendomsprosjekter

Risikovekting av utlån til eiendomsprosjekter er en sak av vesentlig betydning for standardmetodebankene, og som påvirker bankenes konkurransesituasjon og evne til å bidra med finansiering av eiendomsutvikling i Norge.

Norges Bank snakker om penger

11. mai kl. 9.00 holder visesentralbanksjef Ida Wolden Bache foredraget «FinTech, BigTech og krypto - vil ny teknologi gjøre bankene overflødige?», med DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen som gjest. Talen kan du følge direkte på Norges Banks hjemmeside.

Ida Wolden Bache. Bilde.
Bilde: Norges Bank

Webinar om tariffoppgjøret i finans

Torsdag 6. mai arrangerer Finans Norge Teams-webinar for arbeidsgivermedlemmene om det nylig avsluttede tariffoppgjøret. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter får invitasjon.

Positiv utvikling i EUs kvotemarked

Prisene på EUs utslippskvoter er på vei opp . Det er positive nyheter etter en lengre periode med lave kvotepriser og for mange kvoter i omløp.

Graf som viser kvotepris på utslipp
Bilde: Bloomberg Green/ICE

Partene i finansnæringen er enige i årets tariffoppgjør

Etter forhandlinger 4. og 5. mai ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Det anbefalte forslaget på 1,7 % minimum kr. 7 700,- pr. 1. mai er i tråd med frontfaget.

Bilde av signering
Her signerer Finansforbundets forhandlingsleder Vigdis Mathisen og Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: Alexander Lange, Finans Norge

Behandling av finansiering av eiendomsprosjekter

Finanstilsynet har i et svarbrev til Finansdepartementet fastholdt sitt standpunkt i saken om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling for standardmetodebanker. Et slikt syn fører til en konkurranseulempe for mindre norske banker, og dyrere finansiering...

Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Lønnsoppgjøret i finans har startet

Tirsdag 4. mai startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. – I år skal det kun forhandles om lønn og vårt mål er å komme til enighet med våre to forhandlingsmotparter i løpet av morgendagen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør og...

Runa Opdal Kerr, Bilde
– Vårt mål er å komme til enighet uten bistand, og innenfor frontfagsrammen, sier Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Enda lavere forbruksgjeld i mai - økning i inkasso bekymrer

Forbruksgjelden viser en fortsatt nedadgående trend. Ifølge ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon er den usikrede gjelden nå på 152,4 mrd. kroner, mot 152,9 mrd. i april. I januar for ett år siden var gjelden på 175,8 mrd. kroner.

Betaling med kredittkort. Foto.
Foto: Syda Productions/AdobeStock

Vil du ha bank?

Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård blogger om hvordan bankhverdagen har blitt vanskeligere for spesielt eldre etter hvert som digitalisering har skutt fart. Hun stiller spørsmålet; Hvilket ansvar har næringen for finansiell inkludering? L...

Robuste planer skal sikre videre innføring av egen pensjonskonto

Pensjonsnæringen har vært godt forberedt på innføringen av egen pensjonskonto som trådte i kraft 1. januar 2021. Nå skal ny løsning for utveksling av pensjonsdata, og robuste planer ut året, sikre trygg flytting av 65 milliarder kroner i pensjonskapitalbevi...

Eldre kvinne i kontorlandskap. Foto.
Foto: dream@do / Adobe Stock

Vi må snakke om penger!

Vi tar penger og pengevesenet for gitt. Det er farlig. Særlig når pengene kan gjennomgå tidenes makeover. Politikere og borgere må bry seg. Det skriver Tom Staavi, Tom Høiberg og Eivind Gjemdal i en kronikk i E24.