05

Gå til hovedinnhold

05

Frykter ny båtskadesommer

Finans Norge frykter mange havariskader til sjøs nå på forsommeren. – Det er dessverre mange som mangler tilstrekkelig kunnskap. Det kan føre til grunnstøtinger og andre sammenstøt. En del båter har altfor høy fart mot holmer og skjær, brygga og andre båter...

Båter i et havneområde. Foto.
Vær forsiktig når du drar ut på sjøen i år. Foto: Finans Norge

Lytt heller til råd fra noen som kan dette

Tilsynsmyndigheter bør være ekstra oppmerksomme på disse influenserne og se om de forholder seg på riktig måte til relevant lovgivning. Det skriver Gry Nergård, Finans Norge, og Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening, på vegne av eierne i FinAut i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv. Les saken hos DN.

Finans Norge går hardt ut mot finfluenserne

Vi synes det er underlig hvor enkelt Jorge Jensen og Forbrukerrådet ser på finfluenseren. – I Norge er det nå 12.500 autoriserte rådgivere. Det hefter et stort ansvar ved rådgivning. sier vår informasjonsdirektør, Tom Staavi, til Dagens Næringsliv. Les sake...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Sterk økning i behovet for kompetanse innen bærekraft

Bærekraft og klimarisiko – det er kompetanse finansnæringen vil ha størst behov for de neste to til tre årene. Og skal du jobbe i finans, må du tåle kontinuerlige omstillinger og være villig til stadig å utvikle egen kompetanse og ferdigheter. Det viser...

Runa Opdal Kerr. Foto,
– Undersøkelsen viser at finansbedriftene ser et skrikende behov for kompetanse spesielt innenfor bærekraft og klimarisiko, siden forrige gang vi målte dette, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto: CF Wesenberg

Norske kapitalkrav gjøres gjeldende for utenlandske banker

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har anbefalt at norske kapitalkrav for banker skal anerkjennes av andre EØS-land. Finans Norge har i lang tid jobbet for et prinsipp om samme generelle krav for aktører som opererer i samme marked. 

Kapitalkrav for lån til eiendomsprosjekter

​I saken om kapitalkrav for lån til eiendomsutviklingsprosjekter har Finansdepartementet gitt en vurdering av hvordan risikovekting av slike engasjementer skal praktiseres. Departementets konklusjon sammenfaller med de vurderinger som Finans Norge har fremmet.

Rekordmange skaffer seg lovpålagt bilforsikring

Det er flere registrerte kjøretøy enn noen gang her i landet, og rekordmange sørger for å ha den lovpålagte forsikringen i orden.  Nesten 28 000, eller under 0,7 prosent av kjøretøyene, mangler nå ansvarsforsikring, viser tall fra Trafikkforsikringsforening...

Biler på motorvei. Foto.
Foto: Thomas Brun/NTB

Utvidelse av gjeldsregistre er godt forbrukervern

Gjeldsregistrene har vist seg å være en effektiv vaksine mot utfordringen med forbrukslån. Skal registrene også gjelde boliglån og billån? BA skriver på lederplass at "Et sted må grensen gå». Les tilsvaret fra Finans Norge og Forbrukerrådet hos BA.

Verdens mest kontantløse samfunn

Norge befester posisjonen som verdens mest kontantløse samfunn. Gjennom pandemien har bruken av kontanter falt til nye rekorder, og kontaktløse betalinger har økt betydelig. Det kommer frem i Norges Banks rapport om kunderetta betalingsformidling for 2020.

Finans er sosiale pionerer

Stadig flere aktører i finansnæringen er opptatt av den sosiale dimensjonen innenfor bærekraftig finans. I EU foregår det nå et arbeid for å inkludere den sosiale dimensjonen enda tettere (S-en i ESG) i EUs Taksonomi for bærekraftige aktiviteter.

Hvem stiller opp når det regner som verst?

Nye tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at en samlet banknæring har vært sterkt til stede for næringslivet under koronakrisen, skriver direktør i Sparebankforeningen, Iman Winkelman, på sin blogg.

Sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Den norske finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv, og driften har vært stabil gjennom koronapandemien. Det skriver Norges Bank i den årlige rapporten Finansiell Infrastruktur for 2021.  

Bilde av Norges bank

Jobbskapertallet 1 kv 2021: Minus 85 300

Norge hadde en nedgang på 60 300 antall sysselsatte det siste året per 1. kvartal 2021. Vi burde ha skapt 25 000 nye arbeidsplasser i samme periode. Det betyr at jobbskapertallet er minus 85 300. Kvartalet er det svakeste for private virksomheter under...

Kvinne som ser ut mot havet. Foto.
Foto: Everst / Adobe Stock

Anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

Finansdepartementet har i et brev til statsministeren i Liechtenstein anmodet om fortgang i behandling av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen. Finans Norge støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.

Ros til bankene!

Sikkerheten i finansiell infrastruktur får gode skussmål fra Finanstilsynet. I pandemiåret 2020 viser norsk finanssektor en robust driftssikkerhet og motstand mot angrep og lavere svindeltall.

Finanstilsynets logo. Illustrasjon.

Norges Bank om nye penger

Se opptak av Norges Banks foredrag der temaet er hvorvidt ny teknologi som FinTech, BigTech og krypto vil gjøre bankene overflødige. Analysen er grundig, interessant og gir god oversikt over utviklingen vi nå ser i pengevesenet. 

Ønsker mer samarbeid om digitale løsninger

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Digital utvikling er et gode for samfunnet men kan også være en utfordring for noen. Finans Norge ønsker samarbeid om videreutvikling av offentlige digitale løsninger for å gjøre disse tryggere for forbrukerne.

Gry Nergård. Foto.
Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge

Gode tiltak i revidert nasjonalbudsjett for arbeidsliv

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilger regjeringen millioner til IKT-modernisering av NAV, bedring av utdanningstilbudet, mangfold og likestilling.

Runa Opdal Kerr. Foto.
Runa Opdal Kerr er arbeidslivsdirektør i Finans Norge

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 11. mai, er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på 1,7 prosent, minimum 7 700 kr. pr. år med virkning fra 1. mai 2021, skal iverksettes. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Håndtrykk. Foto.
Foto: Whyframeshot/AdobeStock

Revidert budsjett: Saker av betydning for finansnæringen

I det reviderte nasjonalbudsjettet 2021 er det flere saker som kan ha betydning for finansnæringen. Se hele listen og les Finans Norges kommentarer.

Stortinget i Oslo. Foto.
Oljepengebruken må ned og Norge må omstille, skriver Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Se hele listen og les alle kommentarene fra Finans Norge. Foto: Leonid Andronov.

Oljepengebruken må ned, Norge må omstille

Regjeringen legger i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Hovedtallene viser fortsatt sterk økt oljepengebruk, men regjeringen anslår veksttakten i norsk økonomi til å ta seg kraftig opp gjennom dette året.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
- Oljepengebruken må ned, Norge må omstille, skriver Idar Kreutzer, adm.dir, Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Finansiering av eiendomsprosjekter

Risikovekting av utlån til eiendomsprosjekter er en sak av vesentlig betydning for standardmetodebankene, og som påvirker bankenes konkurransesituasjon og evne til å bidra med finansiering av eiendomsutvikling i Norge.