Markedsstatistikk for livsforsikring 2020

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for livsforsikring 2020

De oppsparte pensjonspengene for arbeidstakere i privat sektor med innskuddsordninger utgjorde 223 milliarder kroner ved årsskiftet. Det er en økning på 17 % sammenlignet med utgangen av 2019.

Fra 1. februar 2021 har 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddsordninger i privat sektor fått egen pensjonskonto, med mulighet til å samle pensjonsopptjeningen fra nåværende og tidligere arbeidsforhold på ett sted. Det vil gi bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone for den enkelte arbeidstaker.
 
Ved utgangen av 2020 var det 131 milliarder kroner i oppsparte midler fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis), en økning på 21 prosent sammenlignet med 2019.
 
Antall pensjonskapitalbevis økte med 175 000 i 2020. Det var i overkant av 2 millioner pensjonskapitalbevis ved årsskiftet. Som følge av innføringen av egen pensjonskonto forventes antallet pensjonskapitalbevis å bli vesentlig redusert i 2021.

Temaside: Egen pensjonskonto

På denne temasiden om egen pensjonskonto kan forbrukere finne relevant informasjon, viktige datoer og ofte stilte spørsmål med svar. Ordningen med egen pensjonskonto trådte i kraft fra 1. januar 2021.

Pensjonist. Foto.