03

Gå til hovedinnhold

03

Se opptak av temasendingene fra Finansuken 2021

Hadde du ikke mulighet til å delta på Finansuken 2021? Nå kan du se opptak av alle temasendingene fra vår digitale konferanse. Mange spennende gjester vil sammen med finansnæringen diskutere behovet for en million nye jobber i Norge, bærekraftig utvikling o...

En million nye jobber. Illustrasjon.

Slik kan et midlertidig arbeidskraftbehov dekkes

Nesten 40 medlemsbedrifter deltok på webinaret om «Hvordan dekke et midlertidig arbeidskraftbehov?». Presentasjonen og opptaket er nå tilgjengelig for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Markedsstatistikk for livsforsikring 2020

De oppsparte pensjonspengene for arbeidstakere i privat sektor med innskuddsordninger utgjorde 223 milliarder kroner ved årsskiftet. Det er en økning på 17 % sammenlignet med utgangen av 2019.

Søke stipend?

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier, en stiftelse etablert av Handelshøyskolen BI. Søknadsfrist er 15. april. Les mer hos BI.

Ledig stilling i NoRe: Er du vår nye rådgiver?

Har du lyst til å jobbe med tallforståelse eller økonomi og har stor interesse for juss? Da er kanskje du den vi leter etter. Referanserenter er i løpet av få år blitt et eget fagområde, med både økonomiske og juridiske sider. Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) forvalter de mest brukte norske referanserentene, Nibor. Vi trenger nå en jurist med interesse for økonomi ell...

Møt Stordalen, Syse og Skogen Lund på Finansuken

Se opptakene fra den siste dagen av #finansuke21 der du møter Emilie Anker Stordalen, Kristin Skogen Lund og flere spennende gjester. Dagens tema er blant annet bærekraftige løsninger, vekst og grønn omstilling.

Emilie Anker Stordalen. Foto.
Emilie Anker Stordalen

Lønnsoppgjøret i finans starter 4. mai

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun skal forhandle om lønn og dagene 4. og 5. mai er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Illustrasjonsbilde: To mennesker som hilser på hverandre

Villedende om bonusutbetalinger og pensjonsgrunnlag

I et innlegg i DN 18. mars hevdet advokat Mo og advokatfullmektig Succarat at arbeidsgivere som ikke inkluderer utbetalinger fra bonusordninger i pensjonsgrunnlaget, handler i strid med pensjonslovene og risikerer en økonomisk smell. - Standpunktet er i beste fall villedende, svarer Finans Norges to arbeidsrettsadvokater Therese Høyer Grimstad og Thomas Keiserud. Les innlegg...

Finans Norges klimarapport 2021

På onsdagens sending fra Finansuken ble funnene i årets klimarapport diskutert. Noe må gjøres og finansbransjen har en viktig rolle. Last ned Finans Norges klimarapport 2021 og se opptaket av sendingen på Finansuken.

Lansering av klimarapporten. Foto.

Møt Jacob Wallenberg, Sparebankene og Danat Tekie på Finansuken

Se opptakene fra #finansuke21 der du møter Jacob Wallenberg og flere spennende gjester. Dagens tema er blant annet bærekraftig utvikling, konkurransekraft og det norske tillitsbaserte samfunnet i en tid med kraftige endringer.

Jacob Wallenberg. Foto.
Jacob Wallenberg

Regjeringen vil sikre arbeidslivsrelevant utdanning

Regjeringen la 12. mars frem Arbeidsrelevansmeldingen (Meld. St. 16 (2020–2021). Målet er å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning og gjøre studentene i stand til å delta i, og selv bidra til å utvikle fremtidens arbeidsliv. Finans...

Illustrasjonsbilde: En lærer foran en klasse

Likedeling av foreldrepermisjonen kan endre kjønnsrollemønsteret

I DN mandag 15. mars spurte Anita Hoemsnes om en likedeling av foreldrepermisjonen vil gi kvinner høyere lønn, og svarte selv nei på sitt eget spørsmål. Vi er enig i at dette ikke alene vil føre til at lønnsgapet mellom kvinner og menn tettes. Men det vil kunne bidra til en permanent endring av kjønnsrollemønsteret i hjemmet og i arbeidslivet, som på sikt vil bidra til likel...

Møt Sanner, Frankopan og Tangen på Finansuken

Se opptakene fra #finansuke21 der du kan møte både finansministeren, en verdensberømt forfatter, og oljefondsjefen. Dagens tema er hvordan koronakrisen har påvirket norsk og internasjonal økonomi og hvordan vil den prege oss i tiden fremover.

Foto: Nicolai Tangen, leder Norges Bank Investment Management
Nicolai Tangen, leder Norges Bank Investment Management

Arbeidsmiljøloven må moderniseres

– Arbeidsmiljøloven i dagens drakt åpner ikke for den fleksibiliteten norsk næringsliv behøver for å forbli konkurransedyktig, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge. Denne uken har Finans Norge derfor hatt diskusjoner om behovet for...

Illustrasjonsfoto: Forstørrelsesglass med paragraf inne i

Nye råd om innleide arbeidstakere og selskapsbonus

Finans Norge anbefaler sine medlemmer som har selskapsbonusordning om å gjøre en konkret vurdering av om denne er å anse som vederlag for arbeid. Bakgrunnen er en Høyesterettsdom som kom i november i fjor der to innleide arbeidstakere fikk medhold i at de...

Illustsrasjonsbilde: Mennesker rundt et bord som legger puslespill

Webinar om midlertidig arbeidskraftbehov

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret:  « Hvordan dekke et midlertidig arbeidskraftbehov -   handlingsrom og praktiske tips » 26. mars. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter får invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin...

Illustrasjonsbilde: Tre personer rundt en pult

Ledig stilling: Fagsjef Skadeforsikring/Spesialrådgiver

Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge og bidra til at våre medlemmer får gode rammer til å utøve sine viktige samfunnsoppdrag? Da er kanskje du den vi leter etter.   Søknadsfrist: 12. april 2021.

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret på 1 prosent

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Samtidig har bankens komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet gitt råd om å holde motsyklisk bufferkrav uendret på 1 prosent.

Foto: Sentralbanksjef Øystein Olsen
Sentralbanksjef Øystein Olsen

Klasse 10D fra Stav skole vant Pengequiz 2021

– Det var gøy, spennende og ganske stressende å delta, sa jentene fra klasse 10D på Stav skole i Lillestrøm. De hadde fått ansvaret for å svare på vegne av klassen sin under NM i Pengequiz som ble avholdt onsdag 17. mars. Oppgaven klarte de med glans.

Bilde av elevene i klasse 10D Stav skole
Vinnerklasse 10D Stav skole - i god korona-avstand

Restverdiredningstjenesten hentet ut millionverdier etter Gjerdrum-skredet

I tidenes største restverdiredningsaksjon ble verdier for flere titalls millioner kroner reddet ut etter skredet i Gjerdrum. Finans Norges restverdiredningstjeneste (RVR), som forsikringsselskapene står bak, er sentral i dette arbeidet.

Lastebil fra Restverdiredningstjenesten. Foto.
Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom forsikringsselskapene i Norge. Foto: RVR/Finans Norge.