I 2020 sparte nordmenn 2,5 milliarder i IPS

Gå til hovedinnhold
Publisert:

I 2020 sparte nordmenn 2,5 milliarder i IPS

Illustrasjonsbilde.
Foto: Adobe Stock Photo.

Ordningen for individuell pensjonssparing som ble innført i 2017 er godt mottatt av nordmenn. Nordmenn sparte over 2,5 milliarder kroner i ordningen i 2020, og har nå 9,4 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer. Kvinner sto for 44 prosent av sparingen, noe som er betydelig mer enn for andre langsiktige spareordninger.

Utsatt skattefordel

Fra november 2017 ble det innført en ny individuell pensjonssparing (IPS). Hensikten er å motivere nordmenn til å spare til egen pensjon i tillegg til hva de får fra folketrygden og arbeidsgiverens pensjonsordning. Ordningen innebærer at du får redusert skatt på 22 prosent av pengene du sparer hvert år. Skattefordelen er en utsatt skatt siden sparing og avkastning blir beskattet med tilsvarende sats, 22 prosent, når pengene tas ut. 

Så mye kan du spare

Du kan spare inntil 40 000 kroner i året, og få inntil 8 800 kroner i redusert skatt i innbetalingsåret.

Mange kvinner sparer

I 2020 sto kvinner for 44 prosent av sparingen i IPS, og har til sammen 42 prosent av det oppsparte beløpet på IPS-kontoene. Ifølge Kristin Skaug i AksjeNorge har tidligere undersøkelser vist at kvinner utgjør om lag 30 prosent av de som investerer i aksjer og aksjefond, men de eier verdier for bare 20 prosent. Fordi kvinner ofte har lavere pensjonsopptjening enn menn gjennom arbeidslivet og de i tillegg lever lengre, har de særlig behov for å spare ekstra til pensjon.

- Det er positivt at IPS-ordningen får så mange kvinner til å spare ekstra i pensjon. Samtidig er det fortsatt flest menn som sparer, og de sparer i snitt mer. Vi vil derfor oppfordre kvinner til å se gjennom sine pensjonsordninger og hva de kan forvente i pensjonsutbetaling. Og deretter vurdere om det ikke vil være lurt å starte med IPS, Stefi Kierulf Prytz, som er direktør for Livsforsikring og Pensjon i Finans Norge.

Tall for IPS-sparingen viser at:

 • Kvinnenes andel av IPS-sparing i 2020 var 44 %.
 • Totalt har 72.658 kvinner spart i IPS, mot 85.371 menn.
 • Kvinnene har totalt spart 4 mrd. kroner i IPS, mens menn har spart 5,4 mrd. kroner.
 • I gjennomsnitt har kvinner med IPS-sparing en beholdning på ca. 61.000 kroner på sin konto ved utgangen av 2020, mens menn har i snitt ca. 72.000 kroner.

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?

 • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
 • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).
Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no