Behandlingsforsikring – nok et rekordår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behandlingsforsikring – nok et rekordår

Lege i korridor
Foto: Adobe Stock

De siste årene har antall nordmenn med behandlingsforsikring steget jevnt og trutt. Ved utgangen av 2020 har nærmere 650 000 personer en slik forsikring. Det er en økning på drøye 5 prosent fra 2019. Bruken av forsikringen øker også, og særlig bruk av psykolog eller psykiater.

Siden starten av 2000-tallet har vi sett en stadig økning av antall personer med behandlingsforsikring i Norge. Ni av ti med en slik forsikring har den gjennom arbeidsgiver. Gjennom 2020 har økningen vært noe større for de individuelle avtalene; 7 prosent fra 2019, mens for de kollektive avtalene er økningen på 5 prosent. Mulig mange har vært litt ekstra bekymret for helsen sin i «koronaåret». Med en økning i antall forsikrede, øker også bruken av forsikringen. De totale erstatningene var på nesten 1,5 milliarder kroner i fjor – opp 9 prosent fra 2019.
 
I gjennomsnitt er det 54 prosent som bruker forsikringen sin, og for hver premiekrone inn går 82 øre ut igjen til erstatninger. I tillegg skal premieinntekten dekke driftskostnadene, slik som datasystemer og skadebehandling i forsikringsselskapene.
 
 
– En viktig del av veksten handler nok om at det er et populært ansattgode, og at ansatte etterspør helseforsikring. I tillegg ønsker bedriftene å redusere sykefraværet, ved at ansatte raskt og enkelt kommer til behandling, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. 
 
En behandlingsforsikring garanterer helsehjelp innen en kort frist, gjerne innen ti arbeidsdager. Det kan dreie seg om utredning, behandling og operasjon. Forsikringen kan blant annet brukes til legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Flere selskaper tilbyr også fri tilgang på online videosamtale med lege og helsetelefon. 
 
– Helseforsikring er et nyttig og viktig komplement til offentlige helsetjenester, ved at man tilfører mer penger å produsere helsetjenester for. Dermed kan det private og offentlige utfylle hverandre. Noen er bekymret for at helseforsikring vokser for mye og at det privat helsevesenet skal utfordre et godt offentlig tilbud. Det er det ingen grunn til. Det kundene i sum betalte for helseforsikring i 2019, utgjør kun 0,5 prosent av utgifter til helse over offentlige budsjetter, sier Hodnesdal.
 

Mindre bruk av fysioterapi som følge av koronatiltak

Det er behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som blir mest brukt, etterfulgt av legespesialist og diagnostikk. I 2020 ble imidlertid bruken av fysioterapi/kiropraktikk redusert, som naturlig følge av at slik virksomhet ble nedstengt i en periode i fjor grunnet koronatiltak. 
 

Bruk av psykolog øker mest

Den største prosentvise økningen i 2020 er bruk av psykolog og psykiater, med 30 prosent økning fra 2019. Denne utviklingen kan skyldes at flere velger avtaler som dekker psykolog, men det kan også vise et økt behov som følge av koronatiltakene. 
 
Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no