02

Gå til hovedinnhold

02

Behandlingsforsikring – nok et rekordår

De siste årene har antall nordmenn med behandlingsforsikring steget jevnt og trutt. Ved utgangen av 2020 har nærmere 650 000 personer en slik forsikring. Det er en økning på drøye 5 prosent fra 2019. Bruken av forsikringen øker også, og særlig bruk av...

Lege i korridor
Foto: Adobe Stock

Året som var så bratt, rart og digitalt

Da alt stengte ned kom det godt med at vi allerede var et digitalt folkeferd. Men hvem har ansvaret hvis noe går galt i den digitale verdenen vi har skapt? Det haster med å finne ut av nettopp det, skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør, Gry...

Illustrasjonsbilde av digital signatur

Ønsker utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og e-signatur

– Vi mener det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og e-signatur, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård. Finans Norge har derfor sendt brev til distrikts- og digitaliseringsministeren og bedt om at dette settes på...

Illustrasjonsfoto av digital signatur

Styrefullmakt utbytteutdeling for sparebanker – høringsuttalelse

Finans Norge har i en høringsuttalelse til Finansdepartementet støttet et forslag til endringer i finansforetaksforskriften som gir styret i sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper adgang til å beslutte utdeling av utbytte etter fullmakt fra generalforsamlingen.

Bil er på svindeltoppen

Forsikringsselskapene avslørte flere svindlere i fjor sammenlignet med året før. I 2020 ble det oppdaget svindel for til sammen 467 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

To totalvrakede biler. Foto.
Rekordmange forsikringssvindlere avslørt i 2020. Foto: Kadmy, Adobe Stock.

Endringer i gaveregler gir større fleksibiltet

Fra januar 2021 ble det iverksatt endringer i gavereglene som er ment å gi arbeidsgiver større fleksibilitet. I januar 2019 kom det nye regler rundt beskatning av personalrabatter og tredjemannsytelser. På grunn av massiv kritikk mot de nye iverksatte reglene om personalrabatter, ble disse igjen endret senere samme år. Vi har lagd en oversikt over gjeldende regler.

Pengequiz 2021 er åpen for påmelding

Vi inviterer nok en gang alle landets ungdomsskoleklasser til en morsom og lærerik Kahoot!-konkurranse i personlig økonomi. Elever fra klassen som vinner NM-finalen 17. mars vil representere Norge i EM-finalen 20. april. Hør hva kunnskapsminister Guri Melby...

Gruppebilde fra EM-finalen for to år siden

Behov for avklaring om høyrisikoengasjementer

Finans Norge har i et brev til Finansdepartementet bedt om avklaring i saken om høyrisikoengasjementer. Saken har skapt et sterkt engasjement hos banker som bruker standardmetoden for kredittrisiko, og blant en rekke aktører i byggenæringen.

Høringsuttalelse om fondsemisjon i sparebanker

Finans Norge mener at det må være en hovedprioritet for myndighetene å sikre egenkapitalbevisets stilling, og at den velfungerende sparebankmodellen videreføres i Norge.  

#finansuke21 – nå er vi i gang!

Finans Norge ønsker velkommen til #finansuke21, med daglige livesendinger 22 – 25. mars fra kl. 09:30 – 12:00. Ukens innholdsrike program er nå klart og du kan lese mer om de mange interessante og dagsaktuelle temaene og foredragsholdere på arrangementets...

Bildet av logo til konferansen. Foto.

Gjentar rådet om å redusere oljepengebruken til 2 prosent

Da sentralbanksjef Øystein Olsen for noen år siden foreslo å kutte handlingsregelen fra 4 prosent av fondet til 2 prosent, ble forslaget skutt ned før gjestene hadde rukket å gå fra Norges Bank-bygget til middagen på Grand. I år er ikke Olsen like direkte, men han gjentar anbefalingen. Les informasjonsdirektør Tom Staavi sitt blogginnlegg om sentralbanksjefens årstale.

Bonus til besvær?

De siste ti årene viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) at finansnæringen de fleste av disse årene har ligget over frontfagsrammen. Bonusbetalingene i bransjen er med på å trekke opp snittet. Les Finans Norges...

Illustrasjonsbilde: Folk i et kontorlandskap

Revolusjon på gang i bærekraftig finansiering

Omstillingen til ny, grønn verdiskaping krever store mengder kapital. Nå ser vi at kapitalen trekkes mot bærekraftige aktiviteter i et akselererende tempo, skriver Idar Kreutzer og Agathe Schjetlein i DN.

Rekordmange forsikrer kjæledyrene sine

Stadig flere av oss velger å forsikre kjæledyrene våre. Over 250 000 kjæledyr er forsikret, viser tall fra forsikringsselskapene som er rapportert inn til Finans Norge.

Foto: Stine Neverdal

Opptak og presentasjon fra "arbeidsrettsåret 2020"

Nesten 50 medlemsbedrifter deltok på dagens webinar om «Arbeidsrettsåret 2020 - hva må du ta med deg?». Presentasjonen og opptaket er nå tilgjengelig for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Forsiden av power point presentasjonen som ble holdt

TBUs lønnstall viser 3,25 prosent lønnsvekst for finans

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) beregnet til 2 prosent for industriarbeidere, 2, 25 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og 2,25 for funksjonærer. For finansnæringen er lønnsveksten på 3,25 prosent, noe som kan forklares med tidlige oppgjør og hard konkurranse om høyt utdannede.

Henter ut biler med fjernstyrt kjøretøy i Gjerdrum

Finans Norges Restverdiredningstjeneste (RVR) skal bruke et fjernstyrt bergingsverktøy for å hente ut biler fra de evakuerte skredområdene. Bilene hentes ut i tett samarbeid med brannvesenet.

Oversiktsbilde av gjerdrumsskredet. Foto.
Foto: Terje Haug.

Omstillingstakten må økes

Omstillingstakten må økes, og jobbskapingen må trappes betydelig opp. Det er konklusjonen på de utviklingstrekk for norsk økonomi som regjeringen trekker frem i perspektivmeldingen.

Etablering av nasjonal referansegruppe for bærekraftig finans

Finansdepartementet har nylig besluttet å etablere en nasjonal referansegruppe for bærekraftig finans. Formålet er å legge til rette for tettere samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og akademia i arbeidet med bærekraftig finans i Norge.

Nedbemanning som en del av kontinuerlig omstilling

I 2020 nedbemannet 18 prosent av Finans Norges medlemsbedrifter, og blant de som nedbemannet svarte 86 prosent at de benyttet seg av sluttpakker. Det viser en undersøkelse Finans Norge gjennomførte i januar, blant arbeidsgivermedlemmene. 

Illustrasjonsbilde: En flokk med mennesker foran en klokke

Premie- og markedsstatistikk for skadeforsikring i 2020

Premiestatistikken for skadeforsikring i 4.kvartal 2020 er klar. Her finner du blant annet markedsandelene for de enkelte forsikringsselskapene ved årsskiftet. Statistikken inneholder også utvikling av forsikringsproduktene, både antall forsikringer og samlet årspremie. Statistikken gjelder landbasert norsk skadeforsikring.

Flere sykkeltyverier og rekordhøye erstatninger

Stadig flere melder sykkelen sin stjålet til forsikringsselskapet, viser tall fra Finans Norge. I fjor ble nesten 15 000 sykler meldt stjålet, en økning på 16 prosent fra året før. 

Sykkel. Foto.
Foto: Adobe Stock Photo

Arbeidsrettsåret 2020 - hva må du ta med deg?

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret:  «Arbeidsrettsåret 2020 - hva må du ta med deg?» 17. februar. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse.

Illustrasjonsfoto: Lupe med en paragraf inne i