Endringer i håndbok for samvirkeordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i håndbok for samvirkeordningen

Samarbeidsutvalget for Oppgjørs- og driftskredittordningen foretok i møte 23. november 2020 endringer i håndbok for samvirkeordningen pkt. 3.3.2 ved at anbefalingen om særskilt redusert kredittgiving til produsentene i verdikjeden for fjørfekjøtt tas ut.

Kredittgivning til denne gruppen vil følgelig være den samme som for øvrig kredittramme; 40 % av kredittgrunnlaget som blir fastsatt for produsenten. Endringen har sammenheng med at det primært er bankene som skal yte kreditt under driftskredittordningen.

Endringen vil kunne medføre økt behov for kreditt for produsenter i verdikjeden for fjærfe all den tid endringen medfører en innstramming i Norturas kredittgivning.

Oversikt over driftskredittordningen for landbruket

Victoria Egeli

Victoria Egeli

juridisk seniorrådgiver

984 61 437 victoria.egeli@finansnorge.no