01

Gå til hovedinnhold

01

Rekordstor flytting av pensjonskapitalbevis

I løpet av 2021 skal en stor andel av dagens pensjonskapitalbevis samles automatisk på arbeidstakeres egen pensjonskonto. Totalt skal ca. 75 milliarder kroner flyttes mellom pensjonsleverandørene i perioden 1. mai til 31. desember 2021.

Det haster med å revidere gjeldsordningsloven

Finans Norge er kjent med at gjeldsordningsloven skal revideres og sendes på høring, og ifølge Barne- og familiedepartementet har planen vært at lovforslaget skulle på høring i løpet av 2020. Foreløpig har dette ikke skjedd, og Finans Norge mener at arbeide...

Illustrasjonsfoto: Et forstørrelsesgladd med en paragraf inne i

Bransjenorm for informasjon om egen pensjonskonto

Gjennom innføringen av egen pensjonskonto pålegges arbeidsgivere en omfattende informasjonsplikt overfor sine ansatte. Pensjonsleverandørene vil kunne bistå arbeidsgiver i å oppfylle denne informasjonsplikten, og Finans Norge har utarbeidet en bransjenorm for den informasjonen som pensjonsleverandørene gir.

EUs taksonomi straffer det norske boligmarkedet

I siste taksonomiutkastet er det foreslått at kun boliger med energimerke A vil defineres som «grønne», skriver Agathe Schjetlein og Line Asker i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen. Dette kan få negative konsekvenser for finansieringen av det norske eiendomsmarkedet.

Taksonomien i trøbbel

EUs taksonomi, et forslag som skal klassifisere økonomiske aktiviteter som bærekraftige eller ikke bærekraftige, møter motstand i EU. Mange frykter forslaget er for strengt. Erlend Engh Brekke, konstituert divisjonsdirektør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, har en god gjennomgang av saken her. Denne ble først publisert på DNBs nettsider.

Britene overrasket over brexit-virkeligheten

Det er fascinerende å se hvor overrasket britene er over at de nå får det akkurat som de ville. Det skriver Finans Norges «utenriksminister», Ellen Bramness Arvidsson i et blogginnlegg.

Illustrasjonsfoto.
Foto: Adobe Stock

Rødt nivå og samfunnskritiske oppgaver

Med ny smittesituasjon i veldig mange kommuner på Østlandet og rødt nivå i barnehager og skoler, minner vi igjen om reglene for hvilke bedrifter og funksjoner som anses som samfunnskritiske.

Bilde av koronaviruset
26 jan

Webinar: EUs taksonomi for banker

En rapport om EUs taksonomi for banker fra den europeiske bankforeningen (EBF) og FNs miljøprogram for finanssektoren (UNEP FI) legges fram denne uka. I den forbindelse arrangeres det et webinar med fire sesjoner fordelt over to dager.

Bærekraftig finans vil sette preg på norsk finansnæring

Utfordringene for norsk økonomi etter korona, kommende endringer i reguleringen av norske banker og EUs nye klassifiseringssystem av bærekraftige aktiviteter var sentrale tema da Finans Norge inviterte til årets obligasjonskonferanse.

Fra studio. Illustrasjonsfoto.

Webinar: Sammen om å skape fremtidens digitale løsninger

Da Norge stengte ned 12. mars 2020 gikk det kun tre uker før Staten kunne lansere sin helt nye ordning for korona-kompensasjon til et næringsliv i krise. Ordningen ble unnfanget etter felles innsats og samarbeid mellom norske myndigheter og finansnæring. So...

Foto: Finans Norge & NAV
Foto: Finans Norge & NAV

Facebooks Diem snart klar for lansering

– We are almost clear to go, sa Director of Policy i The Diem Association, Julien Le Goc, på Finans Norge og Eys webinar om «nye smarte penger» torsdag 14. januar. Allerede i februar ser han for seg at de kan tilby den Facebook-initierte kryptovalutaen Diem...

Skjermdump fra Diems hjemmeside. Bilde av en afrikansk kvinne i en landsby, og teksten Welcome til the Diem project
Snart kommer kryptovalutaen Diem til Norge

Samspill og tillit digitaliserer Norge

Onsdag 13 januar inviterte statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til nettmøte om digitalisering under koronapandemien. Finansnæringen har stått helt sentralt i dette arbeidet, og derfor var også...

Skjermdump av nettmøtet
Skjermdump av nettmøtet

Nødvendige eiendeler hentes for skredrammede

De skredrammede i Gjerdrum får i løpet av de to neste ukene hentet ut noen nødvendige eiendeler for å greie seg i hverdagen. Brannfolk skal gå inn i rundt 150 boenheter og hente ut det aller nødvendigste nå.

Gjerdrum-skredet. Foto.
Foto: Terje Haug, Finans Norge.

EUs bankpakke må tilpasses bankenes størrelse

Bankregulering er et komplekst saksfelt, og med innføringen av EUs nye bankpakke har dette blitt enda mer komplisert. EU-myndighetene erkjenner dette, og har lagt vekt på å gjøre regelverket mer tilpasset foretakenes størrelse og kompleksitet.

Hard Brexit for finansielle tjenester

Storbritannia og EU ble enige om en samarbeidsavtale om handel på ettermiddagen på julaften 2020. Etter 11 måneders intense, og ofte vanskelige, forhandlinger ble man enige om en avtaletekst som nå også er godkjent av ambassadørene i EUs medlemsstater. Derm...

Spiller nøkkelrolle i en bærekraftig omstilling av norsk økonomi

Regjeringen la nylig frem en helhetlig plan for hvordan Norge skal nå sine klimamål i tråd med Paris-avtalen. I Klimaplan 2021-2030 løftes finansnæringen frem som en viktig pådriver i overgangen til en bærekraftig omstilling, og det legges vekt på behovet for å styrke næringslivets rapportering om bærekraft og klimarisiko.

Foreløpig 900 millioner i naturskadeerstatninger etter skredet i Gjerdrum

Skredet i Gjerdrum 30. desember gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner. Det viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool over de materielle skadene. Såpass kort tid etter skredet er vi fortsatt i en tidlig fase, tallene ...

Gjerdrumskredet. Rasgropa med hus på kanten.
Foto: Terje Haug, Finans Norge.

Oljefondet bygger forvaltermiljø i Norge: – Klokt og fremtidsrettet

Den nye sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, ønsker at fondet skal bli en drivkraft i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, og vil bygge opp fondets største forvalterteam for aktiv aksjeplukking i Oslo. Finans Norges Idar Kreutzer mener dette er kloke...

Idar Kreutzer. Foto.
Oljefondets styrking av forvaltermiljøet i Oslo kan styrke Norge som et tyngdepunkt for kapitalforvaltning i Norden, mener Idar Kreutzer. Foto: Kilian Munch

Sterk konkurranse og lave priser på innskuddspensjon

DN har de siste dagene publisert påstander om at pensjonsleverandører angivelig selger dyre løsninger til bedriftene som kjøper innskuddspensjonsløsninger for sine ansatte. DN har satt flere regnestykker på trykk uten å angi hvilke forutsetninger som er gjort. Det skriver informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Webinar om konfliktberedskap

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret: «Konfliktberedskap: Frikrets – hva, hvorfor og hvordan?» onsdag 13. januar. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for...

Bilde av hovedavtalene i finans