2021

Gå til hovedinnhold

2021

Ny forsikringsformidlingslov fra 1. januar 2022

Stortinget vedtok de siste endringene 22.12.21 og allerede over nyttår ikrafttrer loven og forskriftene. Merk endringene om aksessorisk forsikringsagent. Finanstilsynet har opplyst at de tar sikte på å komme med ytterligere informasjon knyttet til den faktiske innfasingen av overgangsregler på nyåret.

Snakk om penger i jula

Julehøytiden står for døra, og mange av oss skal tilbringe dager og timer sammen med familie og venner. Da kan det være greit å tenke gjennom hva som er gode og ikke fullt så gode samtaleemner. Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård mener at ...

Folk som spiser julemiddag. Foto.
Foto: deagreez/Adobe Stock

Ett år siden Gjerdrum-skredet

Etter at kvikkleireskredet gikk natt til 30. desember i fjor, og ti mennesker mistet livet, begynte også et omfattende forsikringsarbeid slik det gjør etter store naturskader.

Skreddumpa i Gjerdrum. Foto.
Foto: Terje Haug/Finans Norge

Stor interesse for restverdiredning

I høst har brannvesenet i regi av Finans Norges restverdiredningstjeneste (RVR) gjennomført to kurs i å redde kunst- og kulturminner etter brann- og vannskader. Det betyr mye å få reddet ut og berget uerstattelige kulturgjenstander ved storbranner.

RVR-medarbeidere. Foto.
Foto: Susanna Björklöf/OBRE

Dette er bare én av utfordringene til småbedriftene

Mange små og mellomstore bedrifter opplever det som krevende å forstå hvordan man bør gå frem for å integrere bærekraft bedre i egen forretningsmodell. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, i Nettavisen.

Gode risikovurderinger og forutsigbarhet for bankene lar seg forene

Finans Norge mener ikke at finanstilsynsdirektøren skal avstå fra å vurdere den finansielle stabiliteten og bankers kapitalbehov for å gi bankene forutsigbarhet. Det skriver Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Finansnæringen er solid

Finanstilsynets soliditetsrapport ved utgangen av tredje kvartal i år slår fast at soliditeten er meget god i norske banker og forsikringsforetak . Det har bidratt til å dempe økonomiske tilbakeslaget som følge av pandemien, men vi ser at rentenivået fortsa...

Bilde av bygninger i Barcode Oslo. Foto.
Foto: kaflor/Adobe Stock

Nytt nummer av Finansrett

Les 60 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den nye forsikringsformidlingsloven som vedtas av Stortinget før jul, den nylig vedtatte åpenhetsloven, og om den nye EU-bankpakken for gjennomføring av Basel III.

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Beklagelige problemer med BankID

Brukerne av BankID med kodebrikke eller app har den siste tiden hatt problemer med å få logget seg inn. Problemene oppsto i forbindelse med en oppgradering av tjenesten ved bytte til ny driftsleverandør. Det er tatt grep som har gitt bedring, men det jobbes fortsatt kontinuerlig med ytterligere forbedringer.

Hva er grønt? EUs grønne regelverk er rett rundt hjørnet i Norge

EUs regelverk for bærekraftig finans er i full fart på vei inn i Norge. En ny lov om bærekraftig finans er til behandling i Stortinget, og det er ventet at loven vil tre i kraft i løpet av første halvår neste år. For norsk næringsliv og finansnæring vil det...

Grønt EU-flagg. Foto.
Foto: weyo / Adobe stock

Norges Bank hever styringsrenten

Norges Bank har besluttet å sette opp styringsrenten til 0,5 prosent, og varsler at neste renteheving kommer sannsynligvis i mars, samtidig som usikkerhet omkring pandemien og virkningene på økonomien understrekes. I tillegg er det også besluttet å øke krav...

Fasaden til Norges Bank. Foto.
Foto: Espen Schive, Norges Bank

Norske bankers soliditet er vel så høy som det ser ut til

Bankene har behov for forutsigbare regulatoriske krav som omfatter alle aktører i samme marked. Finanstilsynets signaler og tilnærming bidrar ikke til dette, skriver Erik Johansen, direktør i bank og kapitalmarked i Finans Norge, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Ny tariffavtale mellom Finans Norge og Nito godkjent

Et anbefalt forslag til tariffavtale mellom Finans Norge og NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon , er nå godkjent av partene. Avtalen er tilnærmet identisk med Tekna-avtalen som ble godkjent 29. oktober 2021.

Logoene til Finans Norge og Nito.foto.

Ny bransjerapport om sparebankstiftelsene

Sparebankforeningen har utarbeidet en ny bransjeanalyse som inneholder viktige hovedstørrelser og nøkkeltall for landets sparebankstiftelser. Rapporten viser at sparebankstiftelsene delte ut 1,4 milliarder til allmennyttige formål i fjor, en økning på 24 prosent sammenlignet med året før. Les hele saken hos Sparebankforeningen.

Nye støtteordninger til næringslivet

Regjeringen varslet tirsdag 14. desember nye økonomiske kompenasjonstiltak til næringslivet etter innføringen av ytterligere koronatiltak. I møte med den økende smittesituasjonen og inngripende smitteverntiltak forlenges kompensasjonsordningen og bankenes...

Illustrasjon av mynter. Foto.
Foto: number1411/Adobe Stock

Pålagt hjemmekontor

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Det var budskapet da Regjeringen la frem nye restriksjoner for å få ned smitten, mandag 13. desember. Det innføres påbud om at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er prakti...

En kontorpult med en laptop og to kaffekopper på. Foto.
Foto: BluePlanet/AdobeStock

DSOP-programmet sparer samfunnet for milliarder

Ett av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter skjer i regi av en rekke offentlige virksomheter og finansnæringen. En fersk analyse fra finansnæringens infrastrukturselskap, Bits, viser samfunnsmessige gevinster på nær 60 milliarder kroner ove...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener at digitaliseringen av ulike prosesser i samfunnet er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Foto: Kilian Munch

Naturtap vil utløse behov for omstilling av økonomien

Næringslivet og finansnæringen har de siste årene jobbet aktivt for å forstå og integrere klimarisiko i sine forretningsmodeller og strategier. Nå er det tap av natur og risikoene knyttet til dette som står for tur, skriver Idar Kreutzer, administrerende direktør, og bærekraftsdirektør, Agathe Schjetlein, i et innlegg i Drammens Tidende.

Nye KIFC-medlemmer: Bidrar til økt bevissthet og målrettet arbeid

I juni så Kvinner i Finans Charter dagens lys i Norge, etter mønster fra Storbritannia der «Women in Finance charter» ble lansert i 2016. Der viser resultatene at 60 prosent av de tilsluttede organisasjonene enten har økt eller opprettholdt antall kvinner i...

Bilde av Evy Ann Hagen, Kjersti Jargvoll og Anine Nicolaisen
Evy Ann Hage (øverst til venstre), Kjersti Jargvoll (nederst til venstre) og Anine Nicolaisen har stor tro på at Kvinner i Finans Charter vil føre til resultater i egen organisasjon. Foto: CF Wesenberg, Fremtind Forsikring og Danske Bank

Viktig pensjonsgrep i Stortinget

Flertallet i Finanskomiteen løser utfordringene med kommunale tjenestepensjoner, og åpner døren for endringer i fripolisene.

Foto: Dreamnordno/Adobe Stock

Nye nasjonale koronatiltak: Påbud om å legge til rette for hjemmekontor

Tirsdag 7. desember presenterte regjeringen nye tiltak som følge av spredning av virusvarianten omikron. På nasjonalt plan er det nå innført et påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover tjenester...

Kontorarbeidsplass som er tom.foto.
Foto: Rawpixel/AdobeStock

Grønn finans: – Det er ikke bærekraftig å bare se bra ut på overflaten

Finansbransjens innsats innenfor grønn finans har møtt internasjonal kritikk. – Jeg tror impact vil være det drivende, det er ikke bærekraftig å bare se bra ut på overflaten, svarer Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer i et intervju med...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Høysesong for bolig- og hyttebranner

I vintermånedene er det høyest risiko for brann i boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Etter tredje kvartal i år øker brannerstatningene etter materielle skader med 13 prosent til hele 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Brann i adventskrans. Foto.
Foto: Oskar/Adobe Stock

Nye koronatiltak fra 3. desember – bruk av hjemmekontor

Regjeringen presenterte torsdag 2. desember nye tiltak som følge av spredning av virusvarianten omikron. På nasjonalt plan er det nå en anbefaling om at arbeidsgiver legger til rette for at ansatte jobber hjemme hele eller deler av uken dersom det ikke går...

En dame foran pcskjerm og teamsmøte.foto.
Foto: VectorfusionArt/ShutterStok