2021

Gå til hovedinnhold

2021

EUs digitale agenda

Finans Norge lanserer temaside med informasjon om EUs digitale agenda der vi gir lett tilgjengelig oversikt og mulighet til fordypning, og hvilken betydning dette vil ha for finansnæringen.

Bilde av Ellen Bramness Arvidsson som smiler. Foto.
Direktør for strategi og internasjonale forhold i Finans Norge, Ellen Bramness Arvidsson. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

Verdens mest kontantløse samfunn

Norge befester posisjonen som verdens mest kontantløse samfunn. Gjennom pandemien har bruken av kontanter falt til nye rekorder, og kontaktløse betalinger har økt betydelig. Det kommer frem i Norges Banks rapport om kunderetta betalingsformidling for 2020.

Utvidelse av gjeldsregistre er godt forbrukervern

Gjeldsregistrene har vist seg å være en effektiv vaksine mot utfordringen med forbrukslån. Skal registrene også gjelde boliglån og billån? BA skriver på lederplass at "Et sted må grensen gå». Les tilsvaret fra Finans Norge og Forbrukerrådet hos BA.

Rekordmange skaffer seg lovpålagt bilforsikring

Det er flere registrerte kjøretøy enn noen gang her i landet, og rekordmange sørger for å ha den lovpålagte forsikringen i orden.  Nesten 28 000, eller under 0,7 prosent av kjøretøyene, mangler nå ansvarsforsikring, viser tall fra Trafikkforsikringsforening...

Biler på motorvei. Foto.
Foto: Thomas Brun/NTB

Kapitalkrav for lån til eiendomsprosjekter

​I saken om kapitalkrav for lån til eiendomsutviklingsprosjekter har Finansdepartementet gitt en vurdering av hvordan risikovekting av slike engasjementer skal praktiseres. Departementets konklusjon sammenfaller med de vurderinger som Finans Norge har fremmet.

Norske kapitalkrav gjøres gjeldende for utenlandske banker

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har anbefalt at norske kapitalkrav for banker skal anerkjennes av andre EØS-land. Finans Norge har i lang tid jobbet for et prinsipp om samme generelle krav for aktører som opererer i samme marked. 

Sterk økning i behovet for kompetanse innen bærekraft

Bærekraft og klimarisiko – det er kompetanse finansnæringen vil ha størst behov for de neste to til tre årene. Og skal du jobbe i finans, må du tåle kontinuerlige omstillinger og være villig til stadig å utvikle egen kompetanse og ferdigheter. Det viser...

Runa Opdal Kerr. Foto,
– Undersøkelsen viser at finansbedriftene ser et skrikende behov for kompetanse spesielt innenfor bærekraft og klimarisiko, siden forrige gang vi målte dette, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto: CF Wesenberg

Finans Norge går hardt ut mot finfluenserne

Vi synes det er underlig hvor enkelt Jorge Jensen og Forbrukerrådet ser på finfluenseren. – I Norge er det nå 12.500 autoriserte rådgivere. Det hefter et stort ansvar ved rådgivning. sier vår informasjonsdirektør, Tom Staavi, til Dagens Næringsliv. Les sake...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Lytt heller til råd fra noen som kan dette

Tilsynsmyndigheter bør være ekstra oppmerksomme på disse influenserne og se om de forholder seg på riktig måte til relevant lovgivning. Det skriver Gry Nergård, Finans Norge, og Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes forening, på vegne av eierne i FinAut i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv. Les saken hos DN.

Frykter ny båtskadesommer

Finans Norge frykter mange havariskader til sjøs nå på forsommeren. – Det er dessverre mange som mangler tilstrekkelig kunnskap. Det kan føre til grunnstøtinger og andre sammenstøt. En del båter har altfor høy fart mot holmer og skjær, brygga og andre båter...

Båter i et havneområde. Foto.
Vær forsiktig når du drar ut på sjøen i år. Foto: Finans Norge

Forbruksgjelden øker etter gjenåpningen

Forbrukslånene har økt litt etter at Norge åpnet opp i forrige uke. Pr 1. juni er samlet forbruksgjeld 152,9 milliarder mot 152,2 milliarder for en måned siden, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Økningen kommer særlig for ikke-rentebærende kreditt. 

Dame med kredittkort.Bilde.
Foto: Farknot-Architect/Adobe Stock

Solid norsk finansnæring gjennom pandemien

En solid finansnæring har bidratt til å dempe de negative virkningene på norsk økonomi gjennom pandemien. Finanstilsynet peker fortsatt på høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser som største risikofaktorer for norsk økonomi.  

Bygning. Foto.
Foto: belyaaa/Adobe Stock

Egen pensjonskonto – en suksess!

Egen pensjonskonto er en historisk reform som gjelder 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. Erfaringene så langt viser at innføringen har vært vellykket og at pensjonsleverandørene har vært godt forberedt på innføringen.

Pensjonistpar. Foto.
Foto:pikselstock/AdobeStock

Streik i skoler og barnehager gir ikke rett til fri

Unio trapper opp streiken fra og med onsdag 2. juni og kommuner over hele landet er nå omfattet av streiken. Mange arbeidstakere blir berørt som følge av at barnehager og skoler stenger. Streiken gir ikke rett til fri.

Kontorpult med laptop.Foto.
Foto:Blue Planet Studio/Adobe Stock

Fornøyd med rådgivningen

"Forbruker- og finanstrender 2021", som Kantar TNS har gjennomført for FinAut, viser at personer som har kjøpt finansielle produkter det siste året og fått rådgivning, er fornøyd med rådgivningen totalt sett. Bruken av digitale løsninger har økt, men de fleste kjøp skjer fremdeles i dialog med en medarbeider. Se resultatene hos FinAut.

Innspill til «den grønne brøken» i regelverket for bærekraftig finans

I EUs arbeid med regelverket for bærekraftig finans har Europakommisjonen bedt om innspill til forslag for hvordan selskaper skal rapportere etter klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet, taksonomien. Finansdepartementet har nylig gitt e...

Penger i jorden. Foto.
Foto: Bits and Splits/AdobeStcok

EU-kommisjonen ønsker en felles europeisk digital identitet

EU ønsker å sette standarder slik at nasjonale elektroniske IDer skal kunne brukes i hele EU/EØS. Nasjonalstatene pålegges å sikre alle innbyggere som vil en lommebok på telefonen. Lommeboken som skal inneholde e-ID, pass, førerkort, nasjonalt ID-kort og...

Eu-flagget i digitalt regn. Foto.
Foto: BillionPhotos.com/AdobeStock

Betydelige kostnader knyttet til flom- og skredhendelser

I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin ferske rapport kommer det frem at det samlede behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred og flom vil koste 85 milliarder. Tidligere anslag har vært på 4 milliarder kroner.  

Bilde av skredsikring
Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.

Skyhøye vannskadeerstatninger hittil i år

Mange vannskader i boliger og hytter førte til svært store utbetalinger fra forsikringsselskapene i vinter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene er på nesten 1,2 milliarder kroner, en økning på hele 58 prosent etter første kvartal, sammenlignet med...

Mann som ser på vannskade i taket. Foto.
Foto: Volkovslava / Adobe Stock

Skadestatistikk for 1. kvartal 2021

Statistikken viser skadestatistikk for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.  

Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Mens utenlandske eiere er store investorer i norske børsnoterte foretak, har sparebankene i stor grad nasjonalt og lokalt eierskap. Hva betyr dette for de som nyter godt av at sparebankene leverer positive resultater? Les bloggen til Iman Winkelman, direktø...

Ny lov om bærekraftig finans i Norge

Regjeringen har nylig lagt frem forslag om ny lov om bærekraftig finans. Forslaget innebærer at to viktige pilarer i EUs arbeid med bærekraftig finans, taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordning blir tatt inn i norsk rett.

Agathe Schjetlein. Foto.
Regelverket bør implementeres så raskt som mulig, men samtidig innskrenker de nye kravene omfanget av bærekraftrapportering i henhold til taksonomien, sier Agathe Schjetlein, direktør bærekraft i Finans Norge.

Milepæl for digitalt boligkjøp

Prosjekt Digital Eiendomshandel har nådd en viktig milepæl i mai. Over 30% av alle eiendomshandler der bankene er involvert med finansiering som skal tinglyses går nå digitalt.

Graf.Bilde
Bilde: BITS AS