2021

Gå til hovedinnhold

2021

Robuste planer skal sikre videre innføring av egen pensjonskonto

Pensjonsnæringen har vært godt forberedt på innføringen av egen pensjonskonto som trådte i kraft 1. januar 2021. Nå skal ny løsning for utveksling av pensjonsdata, og robuste planer ut året, sikre trygg flytting av 65 milliarder kroner i pensjonskapitalbevi...

Eldre kvinne i kontorlandskap. Foto.
Foto: dream@do / Adobe Stock

Vil du ha bank?

Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård blogger om hvordan bankhverdagen har blitt vanskeligere for spesielt eldre etter hvert som digitalisering har skutt fart. Hun stiller spørsmålet; Hvilket ansvar har næringen for finansiell inkludering? L...

Enda lavere forbruksgjeld i mai - økning i inkasso bekymrer

Forbruksgjelden viser en fortsatt nedadgående trend. Ifølge ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon er den usikrede gjelden nå på 152,4 mrd. kroner, mot 152,9 mrd. i april. I januar for ett år siden var gjelden på 175,8 mrd. kroner.

Betaling med kredittkort. Foto.
Foto: Syda Productions/AdobeStock

Lønnsoppgjøret i finans har startet

Tirsdag 4. mai startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. – I år skal det kun forhandles om lønn og vårt mål er å komme til enighet med våre to forhandlingsmotparter i løpet av morgendagen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør og...

Runa Opdal Kerr, Bilde
– Vårt mål er å komme til enighet uten bistand, og innenfor frontfagsrammen, sier Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Behandling av finansiering av eiendomsprosjekter

Finanstilsynet har i et svarbrev til Finansdepartementet fastholdt sitt standpunkt i saken om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling for standardmetodebanker. Et slikt syn fører til en konkurranseulempe for mindre norske banker, og dyrere finansiering...

Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Partene i finansnæringen er enige i årets tariffoppgjør

Etter forhandlinger 4. og 5. mai ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Det anbefalte forslaget på 1,7 % minimum kr. 7 700,- pr. 1. mai er i tråd med frontfaget.

Bilde av signering
Her signerer Finansforbundets forhandlingsleder Vigdis Mathisen og Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: Alexander Lange, Finans Norge

Positiv utvikling i EUs kvotemarked

Prisene på EUs utslippskvoter er på vei opp . Det er positive nyheter etter en lengre periode med lave kvotepriser og for mange kvoter i omløp.

Graf som viser kvotepris på utslipp
Bilde: Bloomberg Green/ICE

Webinar om tariffoppgjøret i finans

Torsdag 6. mai arrangerer Finans Norge Teams-webinar for arbeidsgivermedlemmene om det nylig avsluttede tariffoppgjøret. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter får invitasjon.

Norges Bank snakker om penger

11. mai kl. 9.00 holder visesentralbanksjef Ida Wolden Bache foredraget «FinTech, BigTech og krypto - vil ny teknologi gjøre bankene overflødige?», med DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen som gjest. Talen kan du følge direkte på Norges Banks hjemmeside.

Ida Wolden Bache. Bilde.
Bilde: Norges Bank

Finansiering av eiendomsprosjekter

Risikovekting av utlån til eiendomsprosjekter er en sak av vesentlig betydning for standardmetodebankene, og som påvirker bankenes konkurransesituasjon og evne til å bidra med finansiering av eiendomsutvikling i Norge.

Vi må snakke om penger!

Vi tar penger og pengevesenet for gitt. Det er farlig. Særlig når pengene kan gjennomgå tidenes makeover. Politikere og borgere må bry seg. Det skriver Tom Staavi, Tom Høiberg og Eivind Gjemdal i en kronikk i E24.

Oljepengebruken må ned, Norge må omstille

Regjeringen legger i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Hovedtallene viser fortsatt sterk økt oljepengebruk, men regjeringen anslår veksttakten i norsk økonomi til å ta seg kraftig opp gjennom dette året.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Idar Kreutzer, adm.dir, Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 11. mai, er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på 1,7 prosent, minimum 7 700 kr. pr. år med virkning fra 1. mai 2021, skal iverksettes. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Håndtrykk. Foto.
Foto: Whyframeshot/AdobeStock

Gode tiltak i revidert nasjonalbudsjett for arbeidsliv

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilger regjeringen millioner til IKT-modernisering av NAV, bedring av utdanningstilbudet, mangfold og likestilling.

Runa Opdal Kerr. Foto.
Runa Opdal Kerr er arbeidslivsdirektør i Finans Norge

Ønsker mer samarbeid om digitale løsninger

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Digital utvikling er et gode for samfunnet men kan også være en utfordring for noen. Finans Norge ønsker samarbeid om videreutvikling av offentlige digitale løsninger for å gjøre disse tryggere for forbrukerne.

Gry Nergård. Foto.
Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge

Norges Bank om nye penger

Se opptak av Norges Banks foredrag der temaet er hvorvidt ny teknologi som FinTech, BigTech og krypto vil gjøre bankene overflødige. Analysen er grundig, interessant og gir god oversikt over utviklingen vi nå ser i pengevesenet. 

Ros til bankene!

Sikkerheten i finansiell infrastruktur får gode skussmål fra Finanstilsynet. I pandemiåret 2020 viser norsk finanssektor en robust driftssikkerhet og motstand mot angrep og lavere svindeltall.

Finanstilsynets logo. Illustrasjon.

Anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

Finansdepartementet har i et brev til statsministeren i Liechtenstein anmodet om fortgang i behandling av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen. Finans Norge støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.

Jobbskapertallet 1 kv 2021: Minus 85 300

Norge hadde en nedgang på 60 300 antall sysselsatte det siste året per 1. kvartal 2021. Vi burde ha skapt 25 000 nye arbeidsplasser i samme periode. Det betyr at jobbskapertallet er minus 85 300. Kvartalet er det svakeste for private virksomheter under...

Kvinne som ser ut mot havet. Foto.
Foto: Everst / Adobe Stock

Sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Den norske finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv, og driften har vært stabil gjennom koronapandemien. Det skriver Norges Bank i den årlige rapporten Finansiell Infrastruktur for 2021.  

Bilde av Norges bank

Hvem stiller opp når det regner som verst?

Nye tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at en samlet banknæring har vært sterkt til stede for næringslivet under koronakrisen, skriver direktør i Sparebankforeningen, Iman Winkelman, på sin blogg.

Finans er sosiale pionerer

Stadig flere aktører i finansnæringen er opptatt av den sosiale dimensjonen innenfor bærekraftig finans. I EU foregår det nå et arbeid for å inkludere den sosiale dimensjonen enda tettere (S-en i ESG) i EUs Taksonomi for bærekraftige aktiviteter.