2021

Gå til hovedinnhold

2021

FinAuts årsrapport 2020

I 2020 har alle fire fagområder i privatmarkedet fått etablert autorisasjonsordninger. Det er forberedt åpning av autorisasjonsordninger for roboter og for næringslivsrådgivere i forsikring. Antall autoriserte rådgivere teller nå 12 500, og de fleste har autorisasjon i to eller flere ordninger. Les hele årsrapporten hos FinAut.

Finans Norge er Tettpå

I samarbeid med Skatteetaten har Finans Norge sluttet seg til samarbeidsprosjekt Tettpå som skal hjelpe forbruker å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte.  

Bilde: auremar/ Adobe Stock
Bilde: auremar/ Adobe Stock

Bærekraftig omstilling på vei ut av koronakrisen

Bærekraftig omstilling av norsk økonomi og næringsliv trekkes frem som et av de viktigste politiske grepene på vei ut av pandemien. Finans Norge samlet denne uken noen av toppene innenfor næringsliv, politikk og forskningsmiljøer for å diskutere bærekraft o...

Finansminister Jan Tore Sanner deltok på Bærekraftkonferansen 2021. Foto: Finans Norge.
Finansminister Jan Tore Sanner deltok på Bærekraftkonferansen 2021. Foto: Finans Norge.

SpareBank 1 lanserer kryptovaluta på Svalbard

Det digitale prosjektet «Svalbard penger» er et non-profit opplæringsprosjekt om blokkjeder, kryptovaluta og selve fenomenet penger. Prosjektet kombinerer Svalbards unike pengehistorie med fremveksten av nye penger basert på blokkjedeteknologi.

Hva skal til for at Norge skal lykkes med omstillingen?

Hvordan kan finansnæringen akselerere det grønne skiftet og hvilke implikasjoner har det for næringslivet? Tar vi de riktige grepene? Meld deg på Finans Norges Bærekraftkonferanse den 14. april.

Norsk fjord. Foto.
Foto: Sebastian Waneke, Adobe Stock

Forbruksgjelden redusert med nesten 19 milliarder på ett år

Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr. 1. april viser at forbruksgjelden fortsatt er på vei ned. Siden samfunnet stengte ned i mars 2020 har forbruksgjelden blitt redusert med nesten 19 milliarder kroner.

Person betaler regninger. Foto.
Foto: Taka, Adobe Stock

Se opptak av temasendingene fra Finansuken 2021

Hadde du ikke mulighet til å delta på Finansuken 2021? Nå kan du se opptak av alle temasendingene fra vår digitale konferanse. Mange spennende gjester vil sammen med finansnæringen diskutere behovet for en million nye jobber i Norge, bærekraftig utvikling o...

En million nye jobber. Illustrasjon.

Slik kan et midlertidig arbeidskraftbehov dekkes

Nesten 40 medlemsbedrifter deltok på webinaret om «Hvordan dekke et midlertidig arbeidskraftbehov?». Presentasjonen og opptaket er nå tilgjengelig for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Markedsstatistikk for livsforsikring 2020

De oppsparte pensjonspengene for arbeidstakere i privat sektor med innskuddsordninger utgjorde 223 milliarder kroner ved årsskiftet. Det er en økning på 17 % sammenlignet med utgangen av 2019.

Søke stipend?

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier, en stiftelse etablert av Handelshøyskolen BI. Søknadsfrist er 15. april. Les mer hos BI.

Ledig stilling i NoRe: Er du vår nye rådgiver?

Har du lyst til å jobbe med tallforståelse eller økonomi og har stor interesse for juss? Da er kanskje du den vi leter etter. Referanserenter er i løpet av få år blitt et eget fagområde, med både økonomiske og juridiske sider. Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) forvalter de mest brukte norske referanserentene, Nibor. Vi trenger nå en jurist med interesse for økonomi ell...

Møt Stordalen, Syse og Skogen Lund på Finansuken

Se opptakene fra den siste dagen av #finansuke21 der du møter Emilie Anker Stordalen, Kristin Skogen Lund og flere spennende gjester. Dagens tema er blant annet bærekraftige løsninger, vekst og grønn omstilling.

Emilie Anker Stordalen. Foto.
Emilie Anker Stordalen

Lønnsoppgjøret i finans starter 4. mai

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun skal forhandle om lønn og dagene 4. og 5. mai er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Illustrasjonsbilde: To mennesker som hilser på hverandre

Villedende om bonusutbetalinger og pensjonsgrunnlag

I et innlegg i DN 18. mars hevdet advokat Mo og advokatfullmektig Succarat at arbeidsgivere som ikke inkluderer utbetalinger fra bonusordninger i pensjonsgrunnlaget, handler i strid med pensjonslovene og risikerer en økonomisk smell. - Standpunktet er i beste fall villedende, svarer Finans Norges to arbeidsrettsadvokater Therese Høyer Grimstad og Thomas Keiserud. Les innlegg...

Finans Norges klimarapport 2021

På onsdagens sending fra Finansuken ble funnene i årets klimarapport diskutert. Noe må gjøres og finansbransjen har en viktig rolle. Last ned Finans Norges klimarapport 2021 og se opptaket av sendingen på Finansuken.

Lansering av klimarapporten. Foto.

Møt Jacob Wallenberg, Sparebankene og Danat Tekie på Finansuken

Se opptakene fra #finansuke21 der du møter Jacob Wallenberg og flere spennende gjester. Dagens tema er blant annet bærekraftig utvikling, konkurransekraft og det norske tillitsbaserte samfunnet i en tid med kraftige endringer.

Jacob Wallenberg. Foto.
Jacob Wallenberg

Regjeringen vil sikre arbeidslivsrelevant utdanning

Regjeringen la 12. mars frem Arbeidsrelevansmeldingen (Meld. St. 16 (2020–2021). Målet er å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning og gjøre studentene i stand til å delta i, og selv bidra til å utvikle fremtidens arbeidsliv. Finans...

Illustrasjonsbilde: En lærer foran en klasse

Likedeling av foreldrepermisjonen kan endre kjønnsrollemønsteret

I DN mandag 15. mars spurte Anita Hoemsnes om en likedeling av foreldrepermisjonen vil gi kvinner høyere lønn, og svarte selv nei på sitt eget spørsmål. Vi er enig i at dette ikke alene vil føre til at lønnsgapet mellom kvinner og menn tettes. Men det vil kunne bidra til en permanent endring av kjønnsrollemønsteret i hjemmet og i arbeidslivet, som på sikt vil bidra til likel...

Møt Sanner, Frankopan og Tangen på Finansuken

Se opptakene fra #finansuke21 der du kan møte både finansministeren, en verdensberømt forfatter, og oljefondsjefen. Dagens tema er hvordan koronakrisen har påvirket norsk og internasjonal økonomi og hvordan vil den prege oss i tiden fremover.

Foto: Nicolai Tangen, leder Norges Bank Investment Management
Nicolai Tangen, leder Norges Bank Investment Management

Arbeidsmiljøloven må moderniseres

– Arbeidsmiljøloven i dagens drakt åpner ikke for den fleksibiliteten norsk næringsliv behøver for å forbli konkurransedyktig, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge. Denne uken har Finans Norge derfor hatt diskusjoner om behovet for...

Illustrasjonsfoto: Forstørrelsesglass med paragraf inne i