2021

Gå til hovedinnhold

2021

Viktig pensjonsgrep i Stortinget

Flertallet i Finanskomiteen løser utfordringene med kommunale tjenestepensjoner, og åpner døren for endringer i fripolisene.

Foto: Dreamnordno/Adobe Stock

Nye nasjonale koronatiltak: Påbud om å legge til rette for hjemmekontor

Tirsdag 7. desember presenterte regjeringen nye tiltak som følge av spredning av virusvarianten omikron. På nasjonalt plan er det nå innført et påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover tjenester...

Kontorarbeidsplass som er tom.foto.
Foto: Rawpixel/AdobeStock

Grønn finans: – Det er ikke bærekraftig å bare se bra ut på overflaten

Finansbransjens innsats innenfor grønn finans har møtt internasjonal kritikk. – Jeg tror impact vil være det drivende, det er ikke bærekraftig å bare se bra ut på overflaten, svarer Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer i et intervju med...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Høysesong for bolig- og hyttebranner

I vintermånedene er det høyest risiko for brann i boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Etter tredje kvartal i år øker brannerstatningene etter materielle skader med 13 prosent til hele 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Brann i adventskrans. Foto.
Foto: Oskar/Adobe Stock

Nye koronatiltak fra 3. desember – bruk av hjemmekontor

Regjeringen presenterte torsdag 2. desember nye tiltak som følge av spredning av virusvarianten omikron. På nasjonalt plan er det nå en anbefaling om at arbeidsgiver legger til rette for at ansatte jobber hjemme hele eller deler av uken dersom det ikke går...

En dame foran pcskjerm og teamsmøte.foto.
Foto: VectorfusionArt/ShutterStok

Regjeringen fremskyver innføring av pensjon fra første krone

Statsråd Hadja Tajik i Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttaler i VG 2. desember 2021 at regjeringen har besluttet å fremskyve innføringstidspunktet for pensjon fra første krone til 1. januar 2022. Det er lagt opp til en kort overgangsperiode på kun et...

Bilde av Hadia Tajik. Foto.
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) innfører pensjon fra første krone allerede neste år, for alle over 13 år. Foto: Arbeiderpartiet

Finanstilsynet har sett på klimarisiko i norske banker

I Finansielt utsyn har Finanstilsynet analysert mulige effekter for norske banker med hensyn til overgangen til lavutslippssamfunnet. Potensielle tap vurderes til å være håndterbare for norske banker.

Finanstilsynet: Godt rustet finansnæring

Aktiviteten i norsk og internasjonal økonomi har tatt seg raskt opp etter tilbakeslaget utløst av pandemien. Usikkerheten om pandemiens videre forløp er fortsatt stor, men en solid norsk finansnæring er godt rustet til å håndtere nedgangstider. Finanstilsyn...

Bilde fra pressekonferanse med Finanstilsynet. Foto.
Finanstilsynet, her ved Per Mathis Kongsrud, direktør for digitalisering og analyse, og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen la torsdag frem tilsynets halvårige rapport Finansielt utsyn.

Julebord og smittevernstiltak

Mange arbeidsgivere planlegger å gjennomføre julebord for sine ansatte i løpet av desember. Sosiale sammenkomster er etterlengtet etter mange måneder med hjemmekontor. Julebord er et jobbrelatert arrangement og arbeidsgiver har også her et ansvar for et...

Et vakkert dekket festbord.Foto.
Bilde: IrynaV/AdobeStock

Black Week førte ikke til økt forbruksgjeld

Nordmenns usikrede gjeld økte i november med ca. 1,1 mrd. til 151,3 mrd. kroner og er med dette tilbake på samme nivå som i august. Det viser tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. desember. – Økningen skyldes at bruken av kredittkort øker. Men Black Wee...

En som betaler med kort.Foto.
Illustrasjonsfoto: SydaProductions/AdobeStock

Nå blir eFaktura enda enklere

Fra og med 1. desember innføres ny eFaktura-løsning som vil forenkle behandling av faktura for både forbruker og utsteder. Med den nye løsningen vil fakturautstedere kunne sende fakturakrav elektronisk til nettbanken med én gang slik at kunder slipper å mot...

Bilde av elektronisk regning på data og mobil. Foto.
Foto: Andrey Popov/AdobeStock

Bidrar til kompetanseløft i finansnæringen

I samarbeid med Finansforbundet, NTNU og SpareBank 1 har Finans Norge vært med på å utvikle et høyskolekurs i digital transformasjon. Kurset er spesielt tilpasset ansatte i finansnæringen og mandag 29. november ble åpningen av kurset markert med et...

Idar Kreutzer presenterer. Foto.
Nærmere 90 personer så direktesendingen da Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, var med på åpningen av et første kurset i digital transformasjon. Foto: Finans Norge

Jobbskapertallet 84 600: privat sysselsetting øker raskest

For første gang siden før pandemien vokser privat sysselsetting nå raskere enn offentlig. Finans Norges jobbskapertall viser en oppgang på hele 84 600 i antall sysselsatte det siste året per 3. kvartal 2021. Det siste året har det vært jobbvekst i hele land...

Arbeidstakere som jobber på kontoret. Foto.

Dødsdommen om sparebankene er lite nyansert

Nettavisens overskrift «70 sparebanker på dødsliste» bidrar til ubegrunnet frykt og usikkerhet blant norske forbrukere om sparebankenes framtid. Vår vurdering er at sparebanksektoren står sterkere enn tidligere, basert på enkeltbankenes evne til å utvikle og omstille seg. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, på Nettavisen.no.

Ikke dekkende om avvikling av avvising av kunder

Hvitvaskingsloven har viktige regler om avvisning og avvikling. Disse reglene arbeider næringen målrettet for å etterleve. Å hevde at det er et fenomen i norske banker der nordmenn kastes ut og mister banktjenester, er det ikke dekning for. Les Atle Roaldsøy, fagdirektør i Finans Norge, sitt innlegg på DN.no.

Skadestatistikk for 1.-3. kvartal 2021

Statistikken viser skadestatistikk samlet på ulike produktområder og skadetyper. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring eksklusive naturskader.

Vil ha mer gjenbruk av bildeler

Forsikringsnæringen ønsker å tilrettelegge for mer gjenbruk av bildeler ved skadereparasjoner. Finans Norges bilskadekontor lanserer derfor et nytt bestillingssystem for brukte, men likeverdige bildeler.

Person som reparerer bil. Foto.
Foto: Thomas Brun/NTB

Boligprisvekst driver gjeldsutviklingen

Rekordlave renter, rask gjeninnhenting i norsk økonomi etter pandemien og et sterkt arbeidsmarked har ført til høyere boligpriser. I Finanstilsynets siste boliglånsundersøkelse kommer det frem at nye lån innvilges med noe høyere gjeldsgrad, men med stabil...

Byggfasade i Oslo. Foto.
Foto: dudlajzov/AdobeStock

Diskuterte gjeld med statsråd Toppe

Gjeldsutvikling, utvidelse av gjeldsregistrene og digitalisering og trygge forbrukere sto på dagsorden da Finans Norge deltok på møte med den nye barne- og familieministeren 16. november.

Bilde av Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Foto.
Barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet tok imot Finans Norge for å diskutere gjeld. Foto: Senterpartiets profilportal

Er arbeidsmiljølovens regler tilpasset et moderne arbeidsliv?

Arbeids- og sosialkomiteens nestleder Tuva Moflag (Ap) stiller til debatt mot representanter fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne i finansnæringen på Arbeidslivsdagen 25. november. Vi stiller også spørsmålet om et for byråkratisk regelverk for hjemmekontor ...

Tuva Movlag.Foto.
Arbeids- og sosialkomiteens nestleder Tuva Moflag (Ap) stiller til debatt 25. november

Skjerpet utbytteskatt rammer sparebanker – og lokalmiljøene

En oppjustering av utbytteskatten, slik Støre-regjeringen nylig la frem i sitt forslag til justert statsbudsjett for 2022, vil gi en betydelig merkostnad for norsk privat eierskap og gå utover kapitaltilgangen regionalt og lokalt. Det skriver direktør for Sparebankforeningen, Iman Winkelman, i et innlegg i Dagens Næringsliv. Les innlegget på DN.no. 

Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2021

Statistikken viser markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Bærekraft i byggenæringen

Interessert i hvordan bærekraft og EUs taksonomi vil påvirke norsk byggenæring og finansiering av fremtidens grønne bygg? Fagsjef Kristian Ruth i Finans Norge er en av gjestene i denne ukens podkast på Bygg.no. 

Kampen mot hvitvasking fortsetter

Den 16. og 17. november kan rapporteringspliktige i finansnæringen delta digitalt på årets hvitvaskingskonferanse. – EU-pakken er et av de siste internasjonale initiativene som innebærer en ytterligere skjerping av kravene på området, sier Atle Roaldsøy i...

Bilde av Atle Roaldsøy. Foto.
Atle Roaldsøy, fagdirektør for juridisk avdeling i Finans Norge ser frem til Hvitvaskingskonferansen 2021. Foto: Finans Norge.