Finanstilsynets utbytteforslag vil skape uro

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynets utbytteforslag vil skape uro

Som en følge av koronautbruddet, oljeprisfallet og valutauro har vi en helt spesiell markedssituasjon. Å skape usikkerhet hos de som stiller kapital tilgjengelig for norske banker og forsikringsselskaper nå, er svært uheldig. Derfor bør Finanstilsynets forslag om å etablere en forskrift som legger sterke føringer på finansinstitusjonenes mulighet til å håndtere denne vanskelige situasjonen ikke vedtas.

Den helt spesielle markedssituasjonen vi nå befinner oss i må hensyntas. I tillegg til koronakrisen, er norsk økonomi påvirket sterkt av oljeprisfall og valutakursuro. Det skaper en svært krevende økonomisk situasjon for landet. Bankene er en del av løsningen på den krisen vi står i. De har et ansvar for å vurdere markedssituasjonen, egen balansestyrke og sikre en forsvarlig forvaltning av bankenes ressurser. Det er et ansvar de tar på løpende basis.

Det meste av kapitalen kommer fra internasjonale investorer

Styrene i norske finansinstitusjoner har ansvaret for å hensynta markedssituasjonen, trygge bankens balanse, og sikre forsvarlig forvaltning av institusjonens ressurser. Dette ansvaret tar styrene i norske finansinstitusjoner på stort alvor. De skal sørge for at institusjonen er tilstrekkelig kapitalisert til å tåle fremtidige tap, og samtidig opprettholde tillitsfulle relasjoner med kapitalmarkedet.

Det meste av kapitalen til norske finansinstitusjoner kommer fra internasjonale investorer. Deres investeringsvilje i Norge vil åpenbart bli negativt påvirket hvis slik særnorsk, politisk forskrift som forbyr betjening av kapitalen innføres. Dermed vil en slik forskrift redusere norske finansinstitusjoners evne til å hjelpe norske bedrifter og husholdninger med kreditt fremover. Investorene, enten det er pensjonsfond eller andre, har også behov for inntekter.

Må sikre transparens og forutsigbarhet

— I den situasjonen vi er i nå, er det viktigere enn noen gang å sikre transparens og forutsigbarhet også for dem som stiller kapital tilgjengelig for finanssystemet. Det vil sende et signal til internasjonale kapitalmarkeder om at det står verre til i Norge enn det gjør dersom det fastsettes en forskrift som foreslått, sier adm.dir. i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Sannheten er at Norge har en av Europas mest solide og velkapitaliserte banknæringer. Det er verken behov for eller ønskelig med en slik forskrift. 

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no