Styrene tar ansvarsfulle vurderinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Styrene tar ansvarsfulle vurderinger

Finanstilsynet sendte mandag ut brev til banker og forsikringsselskap og ba om en revurdering av overskuddsdisponeringen for 2019.

Styrene i norske finansinstitusjoner foretar løpende og ansvarlige vurderinger av markedssituasjonen, herunder vurderinger av utlånskapasitet og tapsbærende evne. Disse vurderingene er særlig viktige i perioder med stor markedsuro. Samtidig må alle opptre på en forutsigbar måte, som sikrer god tilgang til nasjonale og internasjonale kapitalmarkeder, også i den utfordrende perioden vi skal gjennom. De som finansierer bankene og forsikringsselskapene har også behov for forutsigbarhet og transparens.

Norske banker og forsikringsselskaper er svært solide og vi har full tillit til at styrene vil foreta gode, ansvarsfulle og løpende vurderinger av markedssituasjonen. Banker og forsikringsselskaper i Norge har regelmessig kontakt med Finanstilsynet, og vil besvare også denne henvendelsen innen fristen.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no