Smitteforebygging ved bygningsskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Smitteforebygging ved bygningsskader

Forsikringsskadene kommer uavhengig av koronautbruddet. Nå er det viktig å forebygge koronasmitte både hos kundene, håndverkere, takstkonsulenter og blant andre fagfolk som reparerer skader.

Person legger parkett

Utbedringen må skje i så trygge omgivelser som mulig. Finans Norge, NHO Service og Handel, Norsk takst, og andre sentrale aktører har sammen laget informasjon om hvordan smittevern skal gjennomføres og rutiner som skadesanerings- og takstbransjen skal følge på sine oppdrag.

– Rådene kan bli endret. Informasjonsmateriellet blir oppdatert etter hvert som myndighetene kommer med nye retningslinjer og råd, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Rutiner, retningslinjer og brosjyre for skade- og takstbransjen finner du på NHOs nettsider

Viktig kartlegging

For å beskytte både seg selv og fagfolk, må kundene gi klare og informative opplysninger til fagfolkene før de kommer til skadestedet. Både kundene og alle aktører som er involvert i en forsikringsskade må beskyttes mot smitte.

– Det er svært viktig å få beskjed på forhånd om noen i husstanden er i karantene eller hjemmeisolat, sier Neverdal.

En del av utbedrings- og takstoppdragene kan utføres fortløpende, slik at vi raskest mulig kommer tilbake til hverdagen når denne perioden er over. Samtidig må en rekke oppdrag utsettes på grunn av koronautbruddet.