Sanner stopper utbyttenekt nå

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sanner stopper utbyttenekt nå

Finansdepartementet vil ikke følge Finanstilsynet og fastsette forskrift om begrensninger når det gjelder adgangen til å utbetale utbytte. Det ble gjort klart i en melding fra Finansdepartementet onsdag kveld.

Jan Tore Sanner. Foto.
Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

I svarbrevet fra Finansdepartementet uttrykkes det imidlertid en forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Finans Norge: Klokt av finansministeren

– Dette er en tilnærming fra finansministeren som er meget klok og skaper ro i finansmarkedene, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

– Norske finansinstitusjoner er sitt samfunnsansvar bevisst og vil avveie de ulike hensynene i disse spørsmålene på en god måte. Det er all mulig grunn til å gi finansministeren honnør i kveld og for hvordan Finansdepartementet har håndtert den svært krevende situasjonen landet er i, sier han.

Finanstilsynets utbytteforslag vil skape uro

Som en følge av koronautbruddet, oljeprisfallet og valutauro har vi en helt spesiell markedssituasjon. Å skape usikkerhet hos de som stiller kapital tilgjengelig for norske banker og forsikringsselskaper nå, er svært uheldig. Derfor bør Finanstilsynets forslag om å etablere en forskrift som legger sterke føringer på finansinstitusjonenes mulighet til å håndtere denne...