Regjeringens nye lånetiltak - mer detaljerte kriterier kommer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regjeringens nye lånetiltak - mer detaljerte kriterier kommer

Regjeringen foreslo 15. mars to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i. 

Regjeringen la frem den første krisepakken 13. mars, og varslet allerede da at det ville komme flere tiltak om kort tid. Nå følger regjeringen opp med flere virkemidler. Mer detaljerte kriterier vil komme for hvordan ordningene som ble presentert i går skal fungere.

Finans Norge har ikke mer informasjon om dette før regjeringen har konkludert og presentert opplegget. Forhåpentligvis vil dette skje i løpet av få dager. Vi vil informere medlemmene våre så snart det foreligger mer informasjon.

Positive til nye tiltak

Det er positivt at regjeringen nå arbeider med å få på plass en statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter, og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond rettet inn mot de bedriftene som legger ut obligasjonslån.

Gode avhjelpende tiltak

Dagens tiltakspakke fra Regjeringen synes å være et godt svar på utfordringene for næringslivet i denne første fasen av koronautbruddet. Samtidig er det viktig at Regjeringen signaliserer at den er beredt til å vurdere ytterligere tiltak.