Redusert motsyklisk kapitalbuffer brukes ikke til økt utbytte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert motsyklisk kapitalbuffer brukes ikke til økt utbytte

I Finansavisen torsdag 2. april gikk direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, ut og hevdet at en reduksjon i motsyklisk kapitalbuffer har gjort det mulig for bankene å ta ut større utbytter. 

– Det er ikke riktig, svarer Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge til Finansavisen.

– Utbyttene i bankene var foreslått basert på resultatene i 2019. Noen gjennomførte sin generalforsamling før korona-krisen og reduksjonen i motsyklisk kapitalbuffer kom. De øvrige har enten redusert sine utbytter eller utsatt beslutningen til man har bedre oversikt over situasjonen, i tråd med de forventningene finansministeren har kommunisert. Vi kjenner ikke til noen som har økt utbyttene etter at motsyklisk kapitalbuffer er redusert, svarer Kreutzer til Finansavisen.