Positive til nye tiltak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive til nye tiltak

Det er positivt at regjeringen nå arbeider med å få på plass en statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter, og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond rettet inn mot de bedriftene som legger ut obligasjonslån.

Dette vil være virksomme og effektive tiltak for å bistå levedyktige bedrifter i en svært vanskelig situasjon.

— Finans Norge er i konstruktiv og god dialog med myndighetene om utforming og kriterier for ordningene, og vil gjøre vårt til å få disse på plass og effektive så fort som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no