Overlegen norsk finansproduktivitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overlegen norsk finansproduktivitet

illustrasjon. stock.photo. to digitale henger i håndtrykk.
Norge drar nå nytte av å være et digitalisert samfunn, med et godt samarbeid offentlig - privat, noe som gjør Norge bedre rustet til å raskt få opp en digital ordning der bedrifter kan søke om lån i forbindelse med koronakrisen.

Torsdag kveld uttalte JPMorgan at de vil ikke ha de digitale systemene klare for å innvilge og betale ut støtte til amerikanske bedrifter. Det vil vi derimot få til her i Norge. Nå ser vi gevinstene av at vi er et digitalisert land. 

Financial Times skriver torsdag at «(…) JPMorgan Chase saying it would “most likely” be unable to launch the loans as scheduled on Friday.», samt at avisen trekker fram uttalelser fra banker som beskriver prosessen som «a “mess”». Situasjonen for norsk finansnæring er en helt annen.

– Her er det annerledes. Vi har kommet lengere med digitalisering som samfunn, finansnæringen ligger i forkant og vi kan trekke på velprøvde digitale løsninger som kan brukes på en ny måte, forteller Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

– Vi har sterke statsfinanser, en gevinst av vårt digitaliserte samfunn og en digitalisert finansnæring, samt et vi er et tillittsbasert. Disse tre faktorene gjør at virksomheter, myndigheter og politikerne kan finne løsninger sammen, legger Kreutzer til.

Norsk finansnæring, representert med Finans Norge, Bits og DNB, skal sammen med Skatteetaten utarbeide en felles plattform hvor bedrifter kan finne informasjon, søke om støtte, få innvilget støtte og utbetalt støtte.

– 25. mars ble Bits utfordret til å skissere en løsning som raskt kan bidra til å distribuere støtte. Norge er svært digitalisert nasjon, og mye av dette kan vi gjenbruke for å få opp denne løsningen. Vi bruker infrastruktur vi har, og vi trenger ikke bygge en ny, sier Eivind Gjemdal, administrerende direktør i Bits.

– Bits og DNB har gjort en kjempejobb. Bankene og næringen bidrar sterkt positivt til at vi sammen kan finne vil finne en løsning, sier Kreutzer.

Financial Times henviser til Eric Rosengren, president i Boston Federal Reserve, både fremhever store utfordringer for banker ved å hjelpe kunder med å søke om lån, og i tillegg er «“The details are not available for banks. Until you have the details up, you can’t do any of the underwriting or figuring out what the process will be.”»

– Bits har lenge hatt samarbeid mellom Skatteetaten, NAV, Politiet og Brønnøysundregisteret. Dette samarbeidet, og vår kompetanse på betalingsformidling, gjør at vi kan flytte 20 milliarder til norske bedrifter i måneden. Vår betalingsformidlingskompetanse, gode samarbeidet med det offentlige og digitaliseringskompetansen er gullet, sier Gjemdal.

Plattformen vil bli lansert 17. april.  

– Nå skal vi lande Apollo på månen om tre uker. Jeg kjenner ikke til noe som vil få det til så raskt som her i Norge, sier Kreutzer.