Omfordeling av garantiramme i lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Omfordeling av garantiramme i lånegarantiordningen

Omfordelingen av finansforetakenes andeler av garantirammen i lånegarantiordningen er som kjent utsatt til 6. mai. Fordelingen vil være basert på faktisk bruk av rammen til og med denne dato. Departementet har nå klargjort hvilke prinsipper som vil ligge til grunn for den forestående omfordelingen.

I korthet vil de finansforetak som ikke har innvilget lån under ordningen innen utløpet av 6. mai få en reduksjon av innvilget garantiramme til 20 prosent av opprinnelig andel. Dersom et foretak har meddelt at de ikke vil bruke tildelt ramme så mistes denne. De foretak som har innvilget lån under ordningen beholder det høyeste av det foretaket har brukt av rammen og 20 prosent av opprinnelig andel. Det er den faktiske bruken av garantiordningen som vil danne utgangspunktet for ny fordeling.

For nærmere informasjon om prinsippene for ny fordeling vises det til brev fra Finansdepartementet den 30. april.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli et opphold i lånegarantiordningen fra 6. mai til Finansdepartementet har fordelt rammene på nytt.