Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen

Rammen i lånegarantiordningen for bedriftslån er i dag omfordelt basert på bankenes faktiske bruk per 6. mai, det skriver Finansdepartementet i en nyhetsmelding. Departementet skriver at omfordelingen innebærer at de bankene som har vært mest aktive nå kan låne ut mer under ordningen.

Garantirammen på 50 milliarder kroner ble opprinnelig fordelt mellom bankene basert på markedsandeler i bedriftsmarkedet ved utgangen av 2019. I et brev fra Finansdepartementet til GIEK den 30. april ble det orientert om hvilke prinsipper som vil ligge til grunn for omfordeling av rammen. På grunnlag av dette har GIEK utarbeidet et forslag til omfordeling. Departementet i dag fastsatt i forskrift en omfordeling av garantirammen i tråd med dette forslaget.

Bankene kan disponere de nye andelene som er fastsatt i forskriften fullt ut fra og med i dag. Ordningen gjelder for lån innvilget før 1. juni 2020. Departementet opplyser at det nå vurderes å forlenge ordningen.