Økt fleksibilitet under boliglånsforskriften som følge av koronakrisen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt fleksibilitet under boliglånsforskriften som følge av koronakrisen

Oslo, barcode, foto.

I lys av koronakrisens virkninger på norsk økonomi og kraftige mottiltak fra norske myndigheter har bestemmelsene om midlertidig avdragsfrihet i boliglånsforskriften blitt sterkt aktualisert. 

Finans Norge har torsdag 19. mars sendt en anmodning til Finansdepartementet om at ordlyden i forskriften om mulige avdragsutsettelser blir ytterligere presisert. På denne måten kan det legges til rette for en fleksibel praktisering hos finansforetakene i denne krevende perioden.

Finans Norge mener at det i utgangspunktet bør åpnes for avdragsutsettelser på minst opptil ett års varighet uten at boliglån kommer i brudd med forskriftsvilkårene. 

Økte fleksibilitetskvoter i boliglånsforskriften

Det er i tillegg kommunisert til departementet behov for økte fleksibilitetskvoter i boliglånsforskriften. Selv om anvendelsen av kvotene har variert vesentlig mellom bankene bør det nå raskt foretas regulatoriske endringer som gir bankene betydelige handlingsrom.

For en rekke små virksomheter er boligverdier stilt til pant for foretaket. I den nåværende situasjonen kan det bli aktuelt for eiere av små virksomheter å søke og stille pant for nye lån, men hvor eier kan komme i brudd med vilkårene i boliglånsforskriften.

Det er etter Finans Norges vurdering samfunnsøkonomisk formålstjenlig, gitt den krevende situasjonen i norsk økonomi, at bankene har et tilstrekkelig handlingsrom til å yte kreditt innenfor en forsvarlig ramme for å ivareta ellers levedyktige små virksomheter.

Den videre utviklingen i norsk økonomi og boligmarkedet kan også på sikt gjøre det nødvendig med større fleksibilitetskvoter.