Økokrim med nye indikatorer på hvitvasking

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økokrim med nye indikatorer på hvitvasking

Trusselbildet endrer seg i forbindelse med koronasituasjonen, og i den forbindelse har Økokrim lagt fram nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering som finansbedriftene bør være kjent med.

Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering utgjør en viktig del av finansnæringens samfunnsansvar. Derfor er det viktig at våre medlemmer er oppmerksomme på trusselbildet som er i stadig endring som følge av covid-19-pandemien. Som påpekt av Økokrim i deres nyeste trusselvurdering har pandemien skapt et handlingsrom for kriminelle til å utnytte den sårbare situasjonen som samfunnet befinner seg i.

Indikatorene

Finansforetak må være kjent med de nye indikatorene på hvitvasking og terrorfinansiering som EFE ved Økokrim har publisert forbindelse med koronakrisen.

De nye indikatorene er:

  • Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til å investere for å få med seg oppgangen, samt å investere i selskaper som kan knyttes til selskaper som skal tjene på koronapandemien.
  • Bedrageri knyttet til smittevernsutstyr.
  • Kriminelle utnytter økt sårbarhet i næringslivet på grunn av hjemmekontor til å begå direktørbedrageri.
  • Tyveri av personinformasjon fra nettsider som eksempelvis gir seg ut for å være knyttet til støtte- og refusjonsordninger i forbindelse med koronapandemien og salg av falskt smittevernutstyr.

Økokrim påpeker også at det er sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke og økt konkurskriminalitet.

Risiko for misbruk

Myndighetene innførte i mars og april støtteordninger til næringslivet i form av lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen. Det har vært påpekt av Økokrim – særlig når det gjelder kompensasjonsordningen – at det er en risiko for misbruk.

I kompensasjonsordningen skal bankene på nærmere bestemte vilkår utbetale kompensasjon etter vedtak av skattemyndighetene, til bedrifter som har vesentlig inntektsbortfall som følge av koronasituasjonen. Hvitvaskingslovens regler gjelder også i relasjon til midler som er tildelt gjennom disse ordningene. Rapporteringspliktige må på virksomhetsnivå vurdere risikosituasjonen i lys av ordningene og gjennomføre nødvendige tiltak.

Caroline Sand

Caroline Sand

juridisk seniorrådgiver

995 29 075 caroline.sand@finansnorge.no
Atle Roaldsøy

Atle Roaldsøy

advokat/fagdirektør

975 53 756 Atle.Roaldsoy@finansnorge.no