Norske banker står klar med redningsbøye til små og mellomstore bedrifter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norske banker står klar med redningsbøye til små og mellomstore bedrifter

bankbygning, foto

Norsk økonomi er nå midt i stormen som følge av koronaviruset. Banknæringen skal spille en sentral rolle i å støtte opp under norsk næringsliv gjennom den krevende krisen. På trappene ventes det nå en ny ordning med statlige garantier for nye banklån opp til totalt 50 milliarder kroner til små og mellomstore bedrifter.

Regjeringens initiativ til å stille garanti for nye banklån til SMB-markedet er et treffsikkert virkemiddel. Dette gir bankene et nødvendig verktøy for å kunne gi lån til bedrifter som nå sliter som følge av den utfordrende markedssituasjonen. Finansminister Jan Tore Sanner signaliserte på en pressekonferanse den 15. mars at garantiordningen kan bli utvidet dersom det blir behov.  

Banknæringen har nå fått trygghet og mulighet til å øke kredittvolumet med så mye som 500–600 milliarder kroner, viser beregninger av Finans Norge. Dette er en følge av at Finansdepartementet har satt ned den motsykliske kapitalbufferen for norske banker, og at prosessen rundt innstramminger i beregning av kapitalkrav for de største norske bankene er utsatt.

Med den kommende statlige garantiordningen kan bankene bruke deler av dette handlingsrommet målrettet mot SMB-markedet. Dette illustrerer at den norske banknæringen er en viktig del av løsningen for å få landet gjennom det som tegner seg til å bli en av de verste krisene som norsk økonomi har stått overfor.