Norges Bank utvider F-lån ordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank utvider F-lån ordningen

Norges Bank skriver i dag: Grunnet markedssituasjonen de siste dagene vil Norges Bank fra 19. mars 2020 legge ut ytterligere ekstraordinære F-lån i norske kroner. Norges Bank vil tilby ekstraordinære F-lån med løpetid på en uke, en måned, tre måneder, seks måneder og tolv måneder.

Fra før tilbød Norges Bank ekstraordinære F-lån, men kun med 3 måneders løpetid. Det er et viktig grep at mulige løpetider utvides og helt opp til 12 måneder.

Ekstraordinære F-lån har følgende betingelser

  • Renten på F-lån med løpetid en uke, en måned og tre måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente.
  • Renten på F-lån med løpetid på seks måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente pluss 15 basispunkter.
  • Renten på F-lån med løpetid på tolv måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente pluss 30 basispunkter.
  • Det gis full tildeling til alle banker i alle ekstraordinære F-lån. Alle banker får låne ønsket volum til den annonserte renten. Det gjelder de samme krav til sikkerheter som for ordinære F-lån.
  • Norges Bank vil fortsatt sikte mot å holde sentralbankreserver (bankenes ubundne innskudd i sentralbanken) over natten rundt 35 milliarder kroner (med et styringsintervall på pluss/minus 5 milliarder kroner).
  • Overskuddslikviditet vil bli trukket inn med daglige F-innskudd med én dags løpetid. Bankene vil da disponere likviditeten fra de ekstraordinære F-lånene på daglig basis.
  • Første F-lån med løpetid tolv måneder tilbys i dag, 19. mars.
  • F-lån med løpetid en uke, en måned, tre måneder, seks måneder og tolv måneder vil avholdes ukentlig i minst fire uker fremover, se auksjonskalenderen. Kalenderen vil oppdateres fortløpende. Utover dette vil Norges Bank tilby ekstraordinære F-lån så lenge man finner det formålstjenlig. Norges Bank oppfordrer bankene til å benytte seg av låneordningene for å skaffe seg likviditet.

Se pressemeldingen hos Norges Bank