Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Finansdepartementet har vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen vil gjelde for 2. kvartal 2020, men kan ifølge departementet bli forlenget. Det er videre presisert at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

Finans Norge har anmodet Finansdepartementet om å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften. Bankene har en viktig rolle i håndteringen av de utfordringene norsk økonomi nå står i. Økt fleksibilitetskvote vil gi bankene et større handlingsrom til å utøve godt bankhåndverk, og å yte kreditt innenfor en forsvarlig ramme.  

– Finans Norge er positive til dette tiltaket i en situasjon med kraftig økning i permitteringer og mulige likviditetsutfordringer hos en del husholdninger, sier direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Erik Johansen.  

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Disse andelene økes nå til 20 prosent både i Oslo og resten av landet.

Les mer i Finansdepartementets pressemelding på regjeringen.no

Vanskelig å sette utlånsrentene

Bankene vet ikke hva de må betale for store deler av de pengene de låner inn fremover. Derfor er det vanskelig å fastsette utlånsrentene nå.