Permitterte ansatte bør få fortsette i pensjonsordningen sin

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Permitterte ansatte bør få fortsette i pensjonsordningen sin

Ansatte som blir permitterte skal etter dagens regler meldes ut av bedriftens pensjonsordning. Finans Norge mener det bør innføres en fleksibel løsning raskt, som medfører at ansatte kan få fortsette i pensjonsordningen.

Foto av sparegris og pensjonister

Finans Norge har tatt opp problemstillingen med at permitterte som følge av Korona-situasjonen meldes ut av bedriftens pensjonsordning. Etter dagens regler vil mange ansatte som er permitterte meldes ut av den pensjonsordningen de har hos sin bedrift.

Mange bedriftskunder tar kontakt

Finans Norges medlemmer blir i denne krisetiden kontaktet av et stort antall bedriftskunder som har et ønske om å finne en god løsning for å ivareta permitterte ansatte og unngå at de meldes ut av pensjonsordningen. Finans Norge har foreslått en ordning hvor den permitterte kan beholde medlemskapet uten at bedriften behøver å betale innskudd.

Vi har også foreslått løsninger som innebærer at bedrifter som i disse dager ikke har økonomisk kapasitet til å betale for pensjon for sine ansatte, kan fryse pensjonsordningen. I motsatt fall vil pensjonsordningene avvikles og alle ansatte meldes ut. Begge forslagene vil bidra til å unngå masseutstedelse av pensjonskapitalbevis.

– Vi må finne gode, fleksible løsninger

Finans Norge har tatt disse problemstillingene opp med Finanstilsynet og Finansdepartementet, som beslutter eventuelle regelendringer som må til for å få slike løsninger på plass.

– Finans Norge er opptatt av at man finner løsninger som gir bedriftene tilstrekkelig fleksibilitet og som ivaretar de ansatte på en måte som gjør at man unngår masseutstedelse av pensjonskapitalbevis, fripoliser og pensjonsbevis uten at våre medlemmer eksponeres for unødig risiko, sier direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

Finans Norge er nå i dialog med Finansdepartementet, og Kierulf Prytz håper at en slik løsning kan være på plass så snart som mulig.