Løpende og tett dialog i styrer og utvalg i Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Løpende og tett dialog i styrer og utvalg i Finans Norge

Finans Norge forsøker i så stor grad som mulig å holde tett dialog med medlemmer om felles utfordringer og problemstillinger i en krevende situasjon. Det er stort behov for dialog og innspill slik at krisepakkene og andre tiltak treffer riktig og at kundene får den hjelpen de trenger. Derfor avholdes det løpende ekstraordinære møter i mange av Finans Norges fagutvalg og bransjestyrer gjennom disse ukene.

Illustrasjonsfoto: Bilde av mennesker rundt et bord som legger puslespill sammen

Bransjestyrene og fagutvalgene er sammensatt slik at de skal være så representative som mulig. Under normale omstendigheter avholdes det faste møter gjennom et helt år.

Se Finans Norges utvalgsstruktur.

— I den spesielle situasjonen vi nå er inne i er det behov for langt hyppigere kontakt. Derfor avholdes det nå ekstraordinære møter etter hvert som situasjonen utvikler seg og nye problemstillinger kommer på bordet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Tilstreber god informasjonsflyt

Finans Norge tilstreber god informasjonsflyt til medlemsbedriftenes ansatte, og benytter nettsiden, daglige nyhetsbrev på mail og egne nyhetsbrev til medlemsbedriftenes øverste ledere ved behov. Det er også laget spørsmål og svar på nettsiden som kan brukes som oppslagsverk for bedriftenes HR-funksjoner, og det vil komme tilsvarende på andre områder.

Abonner på nyhetsbrev 

Dersom du ønsker daglige nyhetsbrev tilsendt kan du abonnere på nyhetsbrev.

Styrer og utvalg

Medlemmene i Finans Norge utformer organisasjonens politikk gjennom deltakelse i de ulike styrer og utvalg som er etablert for de forskjellige fagområdene som Finans Norge dekker.

Koronaviruset – er bedriften forberedt?

Bilde av et virus

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak for å begrense mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her...