Næringsliv og økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Næringsliv og økonomi

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Lånegarantiordningen vedtatt

Dato: 24.03.2020

Stortinget behandlet allerede lørdag lånegarantiordningen for SMB, som regjeringen foreslo fredag. Tirsdag ble den andregangsbehandlet. Regjeringen fikk full støtte for forslaget, Stortinget kommer samtidig med en oppfordring til moderasjon.

Les mer på Stortinget.no

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Dato: 23.03.2020

Finansdepartementet har vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen vil være gjeldende fra 2. kvartal 2020, men kan ifølge departementet bli forlenget. Det er videre presisert at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

Finansdepartementets pressemelding på regjeringen.no 

Garanti- og låneordningen for bedre likviditet i bedriftene

Dato: 20.03.2020

Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.

Les mer om garantiordningen på regjeringen.no

Les mer om Stortingets behandling (Prop. 58 LS (2019-2020), Innst. 201 L (2019-2020), Lovvedtak 59-61 (2019-2020) på stortinget.no

Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Utsatt innbetaling av første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende 

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

 

Fjerning av flypassasjeravgiften

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Bevilgning til bedriftsintern opplæring

Dato: 13. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no

Låneordning i Innovasjon Norge

I virkemiddelapparatet (forsknings- og innovasjonsetatene), og særlig i Innovasjon Norge, er det flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Dato: 13. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer om tiltaket på regjeringen.no