Arbeidsliv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidsliv

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften

Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett.

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Les mer på regjeringen.no

Forliket som ble lagt fram mandag 16. mars inneholder blant annet:

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. 
  • Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette vil bety mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner. Dette gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien.   
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4. 
  • Perioden med omsorgspenger dobles.
  • Utsatt MVA-innbetaling. Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai og moms 15.april i år utsettes. Momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi må også etter hvert få avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter. 
  • Lærlinger får nå en inntektssikring på nivå med lærlinglønn.   
  • Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.
  • Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte i går vil dessuten bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.  
  • Arbeidstakerne får "full lønn" i 20 dager ved permittering. Kostnaden fordeles med to dager på arbeidsgiver, og deretter 18 dager fra staten med lønn, men begrenset oppad til 6G. Dette vil lette byrden for mange som mister jobben. 
  • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G. Denne gruppen sikres samtidig inntekt på minimum 80 prosent av inntekten sin opptil 3 G i permitteringsperioden. 

(Kilde: NHO)