3. Hva ligger i "forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold", jf. lovens og forskriftens § 3 annet ledd?

Gå til hovedinnhold

3. Hva ligger i "forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold", jf. lovens og forskriftens § 3 annet ledd?

Dette er ikke definert nærmere i forskriften, men lagt til grunn å være en del av finansforetakets kredittvurdering ved vurdering av om lån skal innvilges. Dersom finansforetaket finner at lån kan innvilges er det lagt inn som en forutsetning at bedriftens virksomhet oppfyller dette kravet.