12. Presisering av tap i egenkapitalen etter forskriftens § 5 første ledd bokstav a) og b) som kriterium for «økonomiske vanskeligheter» - enkeltpersonforetak

Gå til hovedinnhold

12. Presisering av tap i egenkapitalen etter forskriftens § 5 første ledd bokstav a) og b) som kriterium for «økonomiske vanskeligheter» - enkeltpersonforetak

En bedrift skal anses for å være i økonomiske vanskeligheter bl.a. hvis mer enn halvparten av aksjekapitalen eller den bokførte kapitalen er «tapt som følge av akkumulerte tap». Det er viktig å understreke at dette ikke knytter seg til bedriftens reelle egenkapital (verdien av eiendelene minus verdien av forpliktelsene), som kan være både langt høyere og lavere enn den bokførte egenkapitalen. Det avgjørende er om bedriften frem til 31. desember 2019 har hatt så store tap at minst halvparten av aksjekapitalen eller den bokførte kapitalen er tapt. En bedrift som frem til denne datoen har gått med overskudd over noe tid, anses ikke å være i økonomiske vanskeligheter etter dette vilkåret.