4. Hvem skal rapportere kundens kostnader til garantiprovisjon og garantiavgift til skattemyndighetene?

Gå til hovedinnhold

4. Hvem skal rapportere kundens kostnader til garantiprovisjon og garantiavgift til skattemyndighetene?

Dette bør inngå som en del av finansforetakets innrapportering. Staten vil ikke innrapportere dette selv.