4. Hvordan skal provisjon og avgift betales til GIEK?

Gå til hovedinnhold

4. Hvordan skal provisjon og avgift betales til GIEK?

Garantiprovisjon og garantiavgift skal innbetales (i et beløp) til GIEKs konto i DNB per første virkedag etter den tiende i hver måned. Fakturagrunnlag for bankene er opptjent garantiprovisjon og garantiavgift i henhold til siste rapportering til GIEK før månedsskiftet, fratrukket garantiprovisjon og garantiavgift tidligere overført til GIEK. For nærmere informasjon vises det til GIEKs rapporteringsside for banker.