Vederlag

Gå til hovedinnhold

Vederlag

 • Hvilke vederlag skal ytes til Staten for garantien som stilles i ordningen?

  EUs rammeverk for statsstøtte krever at Staten skal ha et vederlag for den garantien som stilles. Etter forskriften §§ 16 og 17 skal det ytes vederlag til Staten for garantien i to ulike former – garantiprovisjon og garantiavgift.

  Garantiprovisjonen er etter forskriften § 16 gjort avhengig av lånets løpetid. Provisjonen skal betales årlig og betales via finansforetaket forskuddsvis. Provisjonen skal beregnes og angis i tilbudsbrevet til lånesøker.

  Garantiavgiften utgjør etter forskriften § 17 annet ledd 0,1 prosent av den garanterte delen av lånet. Garantiavgiften skal betales av finansforetaket som en årlig avgift for hvert lån. Også denne avgiften skal betales forskuddsvis som følge av at den skal betales samtidig med garantiprovisjonen.

 • Kan lånet utbetales før garantiprovisjon og garantiavgift er betalt?

  Statsgarantien er gyldig også før garantiprovisjon og -avgift er innbetalt.

 • Hva er beregningsgrunnlaget for provisjon og avgift?

  Beregningsgrunnlaget etter forskriften §§ 16 og 17 er den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen. Dette gjelder også om lånet er en rammekreditt dvs. at det er rammen som vil være avgjørende.

  For første års beregning er dette ganske greit. Ved år to og tre vil det være et spørsmål om det er lånets størrelse ved oppstart eller utestående på tidspunktet for beregning av dette årets avgift/provisjon. Det er videre et spørsmål om avgiften for år to og tre skal betales forskuddsvis ved årsskiftet eller årsdato for lånet. Disse spørsmålene jobber GIEK med å avklare.

 • Hvordan skal provisjon og avgift betales til GIEK?

  GIEK vil legge ut, eller informere på annen måte, hvordan innbetaling av provisjoner og avgifter skal organiseres. GIEK vil ikke sende ut krav om innbetalinger for det enkelte lån.