1. Hvem skal forvalte ordningen fra statens side?

Gå til hovedinnhold

1. Hvem skal forvalte ordningen fra statens side?

I forskriften § 18 er dette ansvaret lagt til GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).