5. I forhold til tidsrammen for ordningen som er utgangen av 2020,  er det innvilget kredittramme eller utbetalt kreditt som er avgjørende for hvilket lån som anses omfattet av ordningen?

Gå til hovedinnhold

5. I forhold til tidsrammen for ordningen som er utgangen av 2020,  er det innvilget kredittramme eller utbetalt kreditt som er avgjørende for hvilket lån som anses omfattet av ordningen?

 Av endringsforskrift av 26.05.20 som endrer forskriftens § 2 annet ledd fremgår det at garantien gjelder for «lån innvilget innen utgangen av 31. desember 2020. Vi forstår dette slik at det er innvilget kredittramme som er avgjørende i denne sammenheng.