I forhold til tidsrammen 01.06.20 er det innvilget kredittramme eller utbetalt kreditt som er avgjørende for hvilket lån som anses omfattet av ordningen?

Gå til hovedinnhold

I forhold til tidsrammen 01.06.20 er det innvilget kredittramme eller utbetalt kreditt som er avgjørende for hvilket lån som anses omfattet av ordningen?

I forskriften § 2 annet ledd fremgår det at garantien gjelder for lån innvilget av finansforetak før 01.02.20». Vi leser dette slik at det er innvilget kredittramme som er avgjørende i denne sammenheng.