5. I forhold til tidsrammen for innvilgelse av lån under ordningen som er utgangen av juni 2021, er det innvilget kredittramme eller utbetalt kreditt som er avgjørende for hvilket lån som anses omfattet av ordningen?

Gå til hovedinnhold

5. I forhold til tidsrammen for innvilgelse av lån under ordningen som er utgangen av juni 2021, er det innvilget kredittramme eller utbetalt kreditt som er avgjørende for hvilket lån som anses omfattet av ordningen?

Av forskriftens § 2 annet ledd fremgår det nå at garantien gjelder for «lån innvilget innen utgangen av 30. juni 2021». Vi forstår dette slik at det er innvilget kredittramme som er avgjørende i denne sammenheng.