5. Kan lånet gis med sikkerhet i allerede bestående pant, og hva blir i så fall prioritetsrekkefølgen i forhold til allerede eksisterende gjeld og eventuelle lån som ytes i ettertid?

Gå til hovedinnhold

5. Kan lånet gis med sikkerhet i allerede bestående pant, og hva blir i så fall prioritetsrekkefølgen i forhold til allerede eksisterende gjeld og eventuelle lån som ytes i ettertid?

Det legges til grunn at lån kan ytes mot pant i allerede bestående sikkerhet. Vi har bedt om en avklaring fra Finansdepartementet knyttet til mer komplekse pante- og sikkerhetsforhold.