5. Kan lånet gis med sikkerhet i allerede bestående pant, og hva blir i så fall prioritetsrekkefølgen i forhold til allerede eksisterende gjeld og eventuelle lån som ytes i ettertid?

Gå til hovedinnhold

5. Kan lånet gis med sikkerhet i allerede bestående pant, og hva blir i så fall prioritetsrekkefølgen i forhold til allerede eksisterende gjeld og eventuelle lån som ytes i ettertid?

Det legges til grunn at lån kan ytes mot pant i allerede bestående sikkerhet. 

Dersom det inntrer et mislighold, må det foretas en fordeling av vederlaget fra realisasjon av sikkerheter på den garanterte og den ikke garanterte del. I forskriften § 22 er det klart sagt at statens garanterte andel av lånet skal stå likt med den andel som er bankens egen risiko. Dette er klart nok i forhold til spesielt deponerte sikkerheter. Det samme er ikke sagt, men er naturlig å legge til grunn i forhold til generelt deponerte sikkerheter, med mindre det er avtalt noe annet. De generelle krav til tillit og lojalitet tilsier at det må kreves at det skjer en lojal oppfølgning og fordeling av verdier i samsvar med det prinsippet om lik behandling av stat og bank. Lån i ettertid vil dermed måtte stille seg bak det garanterte lånet i prioritet.