2. Vil IRB-beregningene påvirkes av tap i forbindelse med denne ordningen? Skal de inn i det historiske datagrunnlaget?

Gå til hovedinnhold

2. Vil IRB-beregningene påvirkes av tap i forbindelse med denne ordningen? Skal de inn i det historiske datagrunnlaget?

I sitt nyhetsoppslag 20.04.20 har Finanstilsynet lagt til grunn følgende for IRB-bankene:

 «For banker som rapporterer etter IRB-metoden, kan garantien tas hensyn til ved at engasjementets beregnede LGD multipliseres med 0,1. LGD skal beregnes som for et usikret engasjement. For validering av LGD-nivået i porteføljene kan disse engasjementene behandles som en separat portefølje slik at LGD-nivået for andre engasjementer ikke direkte påvirkes av engasjement under garantiordningen.

For IRB-banker forventer Finanstilsynet at engasjementene som omfattes av ordningen, i hovedsak kan vurderes i bankenes godkjente kredittmodeller. Dersom banken vurderer at engasjementene ikke kan vurderes med eksisterende modeller, kan banken søke om tillatelse til å rapportere engasjementene etter standardmetoden, jf CRR 150 1.c). Banker som søker unntak bør begrunne dette og redegjøre for innvilgning og oppfølgingen av slike lån.»