Hvilken vekting skal lån innenfor ordningen ha etter kapitalkravsregelverket?

Gå til hovedinnhold

Hvilken vekting skal lån innenfor ordningen ha etter kapitalkravsregelverket?

Av forskriften § 1 annet punktum fremgår det at garantiene skal «tilfredsstille vilkår for å kvalifisere som kredittbeskyttelse etter kapitalkravsforordningen, slik at finansforetakene kan behandle den garanterte delen av lån under ordningen som engasjement med staten.» Dette betyr at lånene under ordningen skal kunne nullvektes.