Behandling av lån under ordningen etter kapitalkravsregelverket

Gå til hovedinnhold

Behandling av lån under ordningen etter kapitalkravsregelverket

  • Hvilken vekting skal lån innenfor ordningen ha etter kapitalkravsregelverket?

    Av forskriften § 1 annet punktum fremgår det at garantiene skal «tilfredsstille vilkår for å kvalifisere som kredittbeskyttelse etter kapitalkravsforordningen, slik at finansforetakene kan behandle den garanterte delen av lån under ordningen som engasjement med staten.» Dette betyr at lånene under ordningen skal kunne nullvektes.

  • Vil IRB-beregningene påvirkes av tap i forbindelse med denne ordningen? Skal de inn i det historiske datagrunnlaget?

    Vi har per nå ingen informasjon om dette.