1. Hvem skal inndrive lånet etter oppstått mislighold?

Gå til hovedinnhold

1. Hvem skal inndrive lånet etter oppstått mislighold?

Etter forskriften § 22 er det finansforetaket som skal inndrive hele lånet, også det som dekkes av statens garanti. Før finansforetaket avslutter inndrivelsesprosessen, skal finansforetaket skriftlig opplyse GIEK om dette, og legge ved en oppstilling av endelig konstatert tap. GIEK kan stille krav om at uavhengig tredjepart verifiserer forholdsmessigheten mellom finansforetakets og statens endelige tap. Dersom GIEK ønsker å fortsette inndrivelsesprosessen, kan GIEK kreve at underliggende krav og sikkerheter transporteres til staten, jf. § 22 siste ledd.