9. Normalt sett vil staten ha regress mot kunden. Hvordan blir dette om det ved restrukturering konstateres en tap som dekkes av garantien?

Gå til hovedinnhold

9. Normalt sett vil staten ha regress mot kunden. Hvordan blir dette om det ved restrukturering konstateres en tap som dekkes av garantien?

Restrukturering ved ettergivelse av gjeld mot debitor vil også binde staten. Giek vil da ikke forfølge kravet mot debitor eller gjøre gjeldende noe regresskrav.