6. Hva skal til for at det anses som restrukturering? Er det enhver endring av løpetid, avdrag osv. eller er det noe som skal være mere omfattende?

Gå til hovedinnhold

6. Hva skal til for at det anses som restrukturering? Er det enhver endring av løpetid, avdrag osv. eller er det noe som skal være mere omfattende?

Den minst omfattende er endring av løpetid utover 6 år. Utover dette at er det at bankene gjør noe med lånet som kan medføre et tap for staten.